13.02.2013

Stawki robocizny kosztorysowej i ceny pracy sprzętu budowlanego w I kwartale 2013 r. - CZĘŚĆ II

Zespół autorski SEKOCENBUD
Ukazały się już najnowsze wydawnictwa SEKOCENBUD zawierające ceny materiałów, stawek robocizny oraz ceny pracy sprzętu budowlanego w I kwartale 2013 r. – ciąg dalszy


Stawki robocizny kosztorysowej
W I kw. 2013 r. stawki robocizny kosztorysowej charakteryzują się tendencja spadkową we wszystkich rodzajach robót. Stawki robocizny kosztorysowej netto zmniejszyły się w granicach od 0, 2% do 0,9%. Największe spadki ( w granicach 0, 8 – 0, 9 %) zanotowane zostały w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych oraz w robotach instalacji sanitarnych i elektrycznych, najmniejsze natomiast ( w granicach 0, 2-0, 3%) w ogólnobudowlanych robotach remontowych oraz w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie. Stawki robocizny kosztorysowej brutto spadły w I kw. 2013 r. w granicach od 0, 2% do 0, 7% - najbardziej w robotach inżynieryjnych.
Kalkulacyjne wskaźniki narzutów zysku, kosztów pośrednich i kosztów zakupu wykazują w I kw. 2013 r. wg systemu SEKOCENBUD zróżnicowane tempo zmian. Największe spadki – do 0,3 punktu procentowego – dotyczą wskaźników narzutu kosztów zakupu (Wkz). Natomiast wskaźniki narzutu kosztów pośrednich (Wkp) i wskaźniki narzutu zysku (Wz) nie uległy w I kw. 2013 r. istotnym zmianom.

Ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego
W przypadku notowań cen najmu i pracy sprzętu budowlanego – można zauważyć tendencje spadkowe. Spadki objęły zarówno sprzęt z obsługą etatową jak i bez niej. Zmiany w stosunku do IV kwartału 2012 roku nie są jednak duże. Tendencja, którą widzimy jest normalna w okresach zimowych, czyli okresach spowolnienia a nawet zatrzymania frontów robót masowych i konstrukcyjnych. W dłuższym okresie możemy zaobserwować, że ceny najmu sprzętu z roku na rok są coraz wyższe (patrz wydawnictwo SEKOCENBUD - ZWW). Szczególnie dało się to odczuć w pierwszej połowie 2012 roku, kiedy śpieszono się z ukończeniem inwestycji związanych z EURO 2012, a podwyżki cen paliw były znaczące.

W obliczu niewielu przetargów na nowe inwestycje kubaturowe czy infrastrukturalne polepszenie i tak ciężkiej sytuacji finansowej firm budowlanych w Polsce w najbliższym czasie wydaje się nie osiągalne. Poważne wahania cen mogą dopiero nadejść.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*