20.05.2013

Pytanie od Czytelnika Sekocenbud

Od Czytelnika
Mam pytanie dotyczące pozycji KNR 4-04 0603-07 – a konkretnie wykorzystania młota pneumatycznego podczas rozbiórki.

Dlaczego młot pneumatyczny jest zaliczany do narzędzi (rozliczany w kosztach ogólnych) ponieważ, moim zdaniem, powinien być zaliczony do sprzętu?. Chodzi mi o młot wyburzeniowy o mocy powyżej 6kW ? Dlaczego w pozycji młot pneumatyczny jest w normie 1.65*2 ( dlaczego *2)?

W   związku z przesłanym zapytaniem odsyłamy do założeń szczegółowych rozdziału 06 KNR 4-04. Według katalogu przyjęto, że koszt pracy młotów (bez sprężarki ujmowany jest w kosztach pośrednich. Jeśli w danym przypadku jest inaczej (zgodnie z punktem 2.3 założeń szczegółowych) należy dodać nakłady rzeczowe na pracę młota pneumatycznego w wysokości dwukrotnej ilości m-g pracy sprężarki. Jest to spowodowane założeniem 1.1, które mówi że prace odbywają się 2 młotami podłączonymi do jednej sprężarki. Ceny publikowane w wydawnictwie IRS dla sprężarek nie uwzględniają wynajmu młotów. Ponieważ nie notujemy cen na młoty pneumatyczne zalecamy skorzystanie z Internetowego portalu cenowego e-Sekocenbud lub pozyskanie cen najmu z lokalnych wypożyczalni sprzętu budowlanego.

Obecnie nie ma jasnych zasad klasyfikacji, które jednoznacznie nakazywały by zaliczenie danego urządzenia do grupy narzędzi czy sprzętu. W dzisiejszych czasach jest to często uzależnione od sposobu zaksięgowania urządzenia, lub potrzeby jego wynajęcia od firmy zewnętrznej. Przypominamy również, że KNR 4-04 jest katalogiem dość starym i normy w nim użyte na dzisiejsze warunki sprzętowo-organizacyjne mogą być za wysokie. W takich wypadkach należało by rozważyć stworzenie kalkulacji indywidualnej.

Odpowiedzi udzielił mgr inż. Michał Wałdykowski

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*