03.08.2018

24-ta Konferencja naukowo-techniczna pt.: „WYCENA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. PRZESŁANKI WALORYZACJI CENY KONTRAKTOWEJ”.

Komitet Organizacyjny 24-tej Konferencji

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. wydawca baz cenowych SEKOCENBUD ma przyjemność zaprosić na kolejną, 24-tą Konferencję naukowo-techniczną w Ciechocinku pt.: „WYCENA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. PRZESŁANKI WALORYZACJI CENY KONTRAKTOWEJ”. W trakcie realizacji dużych, wieloletnich kontraktów budowlanych w zamówieniach publicznych może pojawić się problem konieczności waloryzacji ceny kontraktowej. Dotyczy on w równym stopniu inwestorów jak i wykonawców, a spowodowany jest przede wszystkim niemożliwymi do przewidzenia wahaniami cen materiałów i usług na rynku budowlanym. Zagadnienie to zostało wybrane jako temat tegorocznej konferencji w Ciechocinku. Podczas jej trwania omówimy wszystkie najważniejsze problemy związane z tym tematem, przedstawiając zarówno podstawy prawne jak i stosowane metody waloryzacji cen oraz praktyczne podejście do wyceny inwestycji w zamówieniach publicznych.

Doświadczeni prelegenci zapoznają Państwa, m.in. z następującą problematyką:

  • W jaki sposób w umowie zabezpieczyć interesy stron, w przypadku niespodziewanych zmian cen na rynku budowlanym? Najczęściej stosowane w praktyce klauzule waloryzacyjne oraz ich skutki. Najnowsze tendencje zmian.
  • Jakie są podstawy i szanse dochodzenia roszczeń związanych ze zmianą kosztów realizacji inwestycji?
  • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
  • Jak właściwie oszacować budżet inwestycji?
  • W jaki sposób dokonać poprawnej waloryzacji cen?
  • Jakie są zasady i ograniczenia waloryzacji kontraktów oraz związane z tym oczekiwania wykonawców (na przykładach kontraktów infrastrukturalnych)?

Polecamy zapoznanie się z Prelegentami tegorocznej Konferencji i tytułami referatów:
www.sekocenbud.pl/konferencja

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*