28.10.2019

25 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku

Mariola Gala-de Vacqueret
W dniach 9-11 października br. odbyła się 25 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku, pt.: „Matryca ryzyk a wynagrodzenie wykonawcy w kontraktach budowlanych. Waloryzacja narzędziem minimalizacji ryzyka inflacyjnego”, której organizatorem był Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. wydawca informacji cenowych SEKOCENBUD.


W ostatnim okresie w branży budowlanej aktualny stał się temat waloryzacji kontraktów, wywołany wysokimi wzrostami cen na rynku budowlanym. Sytuacja taka miała już miejsce w przeszłości. Mimo wielu roszczeń i spraw sądowych występujących m.in. w latach 2006-2008, nie wypracowano wniosków, które przerodziłyby się w konkretne formuły i klauzule waloryzacyjne. Dlatego waloryzacja cen jest aktualna i dziś, branża budowlana znów boryka się z tymi samymi trudnościami, firmy wykonawcze mają kłopoty z rentownością kontraktów a zamawiający z wyborem ofert, które zmieściłyby się w zaplanowanym budżecie.
Temat tegorocznej konferencji był odpowiedzią na nurtujące środowisko problemy.

 

---
Zdjęcie: Mariola Gala-de Vacqueret


 

 

Podczas dwóch dni obrad Prelegenci – eksperci, prawnicy, inżynierowie – w swoich wystąpieniach opisywali przyczyny i skutki obecnej sytuacji na rynku budowlanym. Starano się też podać praktyczne rozwiązania związane z roszczeniami jak i waloryzacją cen kontraktowych. Grono prawników reprezentowane przez: Małgorzatę Rogowicz-Angierman (Vintage Consulting), Marię Łabno i Andrzeja Sokołowskiego (Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS) obszernie omówiło zagadnienia związane z roszczeniami umownymi i sądowymi w świetle wzrostu kosztów budowy a w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń wykonawcy. Przedstawiono też propozycje jak dochodzić roszczeń związanych ze wzrostem cen, gdy w umowie brak jest klauzul waloryzacyjnych.


Zdjęcie: Andrzej Sokołowski                                          Zdjęcie: Małgorzata Rogowicz-Angierman


Zdjęcie: Maria Łabno

Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się wykład, Dyrektora Departamentu Prawnego UZP – Pana Bogdana Artymowicza, na temat waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w świetle dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne w obecnym stanie prawnym i nowych rozwiązaniach zawartych w Ustawie Pzp, która będzie funkcjonowała od 2021 r.

 

 

---
Zdjęcie: Bogdan Artymowicz, Urząd Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

 

Nieodzownym elementem każdej działalności jest ryzyko, spotęgowane w robotach budowlanych poprzez długi okres prowadzonych prac i wiele nieznanych na etapie zawierania umowy czynników zewnętrznych np. pogodowych, geologicznych. O zasadach konstruowania umowy w oparciu o matrycę alokacji ryzyka mówił inżynier, konsultant i rozjemca SIDiR Michał Skorupski. Podkreślał jak ważne jest równomierne rozłożenie ryzyk na obie strony kontraktu, bowiem zbyt duże obarczanie ryzykiem wykonawcy spowoduje, że rzetelni oferenci mają nikłe szanse wygrania postępowania a później skutecznej realizacji inwestycji.

 

 

---
Zdjęcie: Michał Skorupski

 

 

 

Tematykę ryzyk, a dokładnie możliwości ograniczania ich w praktyce, poruszył też w swoim wystąpieniu Miron Klomfas Prezes firmy konsultingowej B-Act.


Zdjęcie: Miron Klomfas

O uwzględnianiu w ofercie ryzyka, sposobie jej przygotowania i dobrych praktykach w tym obszarze, stosowanych w dużej renomowanej firmie budowlanej PORR, mówiła Dyrektor Działu Oferowania – Anna Jędrzejewska. Jest to wzorcowy przykład godny rozpowszechniania zarówno wśród wykonawców jak i zamawiających.

 ---
Zdjęcie: Anna Jędrzejewska

 

 

 

 

 

 

 

Tytułowy referat „Waloryzacja narzędziem minimalizacji ryzyka inflacyjnego” wygłosił Redaktor Naczelny wydawnictw SEKOCENBUD Andrzej Wypych wraz z Tomaszem Sierakowskim, który w zespole redakcyjnym SEKOCENBUD jest specjalistą w zakresie robót drogowych. Przedstawiono w nim metody, klauzule i formuły waloryzacyjne, które mogą być stosowane zgodnie z istniejącymi uregulowaniami, m. innymi w warunkach kontraktowych FIDIC oraz w kontraktach dużych zamawiających. Przedstawiono też casy study waloryzacji obiektów drogowych z wykorzystaniem wskaźników zmian cen publikowanych przez GUS oraz SEKOCENBUD.


Zdjęcie: Tomasz Sierakowski                               Zdjęcie: Andrzej Wypych

O tym, jak sprawnie, na różnych etapach przy ustalaniu kosztów inwestycji, wykorzystywać możliwości jakie daje program do kosztorysowania mówił Paweł Kaczmarski – Kierownik Działu IT w firmie OWEOB „Promocja”, redaktor prowadzący wydania elektroniczne baz cenowych SEKOCENBUD. Prelegent przedstawił sposoby (w zależności od oczekiwanych potrzeb) używania baz cenowych SEKOCENBUD w programie SeKo-PRIX.


Zdjęcie: Paweł Kaczmarski

25-tą Konferencję w Ciechocinku zakończyła dyskusja z udziałem wybitnych ekspertów, prawników, ekonomistów i inżynierów, którzy odnieśli się do zagadnień, które wzbudzały największe zainteresowanie wśród uczestników konferencji i prelegentów.


Zdjęcie: Mariola Gala-de Vacqueret, Andrzej Borowicz, Dariusz Ćwik, Balbina Kacprzyk, Andrzej Sokołowski, Krzysztof Woźnicki

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*