11.09.2018

AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W BIULETYNIE BCM W 3 KW. 2018 R.

Zespół autorski: Tomasz Sierakowski, Krzysztof Mitelski
W III kw. 2018 r. wydawnictwo SEKOCENBUD „Biuletyn cen modernizacji i remontów” (BCM) został uzupełniony o nowy obiekt obejmujący przebudowę użytkowanego przejścia dla pieszych na przejście tzw. aktywne.


W ostatnich latach bardzo wiele przejść dla pieszych jest modernizowanych w celu uzyskania większego bezpieczeństwa tak dla ludzi użytkujących „zebry” jak i dla kierujących pojazdami. Przebudowy takie pozwalają na lepsze oznakowanie, doświetlenie i możliwość wcześniejszej reakcji kierowców aby uniknąć niebezpiecznych kolizji z pieszymi na przejściach.

W porozumieniu z firmą EUROASFALT, wykonującą takie przebudowy zostały wycenione, w oparciu o normatywy katalogów KNR, prace związane z modernizacją przejścia, przy wykorzystaniu klasyfikacji drogowej GDDKiA (zawartej w „Załączniku do BCO cz. I i II - Klasyfikacja obiektów”) i przedstawione w układzie pokazanym poniżej:


Żródło: SEKOCENBUD Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM III kw. 2018 r.

Przebudowa przejścia dla pieszych polega na:

  1. wykonaniu nawierzchni antypoślizgowej przed przejściem – 280 m2;
  2. wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego – 70 m2;
  3. montażu drogowych znaków ostrzegawczych wraz z latarniami sygnałowymi – 4 szt.;
  4. montażu w nawierzchni przejścia aktywnych punktów odblaskowych LED – 14 szt.;
  5. montażu w nawierzchni przed przejściem elementów odblaskowych „kocie oczka” – 20 szt.;
  6. montażu czujników aktywności ruchu – 8 szt.;
  7. montażu zasilania i sterowania aktywnych punktów odblaskowych LED wraz z zasilaniem własnym za pomocą paneli fotowoltaicznych.

Wizualizacja aktywnego przejścia dla pieszych:

Więcej informacji o cenach modernizacji i remontów w wydawnictwie SEKOCENBUD ''BCM - Biuletyn Cen modernizacji i remontów'' III kwartał 2018 r. – już w sprzedaży.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*