29.06.2020

BEZPIECZEŃSTWO W FOTOWOLTAICE W OFERCIE SICAME POLSKA

Sicame Polska Sp. z o.o.
Rozwój fotowoltaiki w Polsce – oprócz jednoznacznie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne – rodzi zagrożenia dla osób pracujących w tej branży. Chodzi tu głównie o osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą i eksploatacją takich źródeł energii.

Każda farma fotowoltaiczna jest miejscem, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem prądem stałym, jak i zmiennym. Tak więc wszystkie czynności, które odbywają się na instalacjach elektrycznych, jak i w ich bezpośrednim otoczeniu, powinny być wykonywane przez pracowników odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w środki ochrony indywidualnej. Firma SICAME Polska oferuje w tym przypadku sprawdzone i niezawodne produkty firmy CATU takie, jak:

- rękawice elektroizolacyjne i osłonowe,


lub rękawice kompozytowe (brak potrzeby stosowania rękawic osłonowych),


- obuwie elektroizolacyjne zakładane na obuwie robocze,

- hełmy elektroizolacyjne wyposażone w przyłbice ochronne:

W przypadku ochrony grupowej w ofercie znajdują się m.in

- maty elektroizolacyjne,

- uziemiacze niskich i średnich napięć,

- jedno i dwubiegunowe wskaźniki napięcia,
 
- drążki izolacyjne.

Specyfiką instalacji fotowoltaicznych jest – wspomniane wcześniej – występowanie zagrożeń spowodowane prądem stałym. Mimo stosunkowo niskich napięć występujących np. na wejściu do inwerterów największym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo wystąpienia łuku elektrycznego. Tym groźniejsze, że łuk elektryczny wywołany w obwodzie prądu stałego jest niezwykle trudny do zgaszenia (nie występuje tzw. przejście przez 0 jak w sinusoidalnym prądzie zmiennym).

W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na wyposażenie pracowników w odzież łukochronną. W ofercie SICAME Polska znajdują się:

- kombinezony łukochronne


- kurtki i spodnie łukochronne

- kurtki łukochronne zimowe.

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*