14.12.2018

Ceny kabli i przewodów elektrycznych w roku 2018

Krzysztof Mitelski
Rok 2018 charakteryzował się dużą zmiennością cen kabli i przewodów elektrycznych. Było to spowodowane głównie dużymi wahaniami cen podstawowych surowców tj. miedzi i aluminium.

Notowania cen miedzi na giełdach światowych w przeciągu tego roku wahały się od 5 788,75 USD/tonę (15.08.2018 r.) do 7 346,75 USD/tonę (07.06.2018 r.), by w końcu roku osiągnąć poziom 6 150,25 USD/tonę (08.12.2018 r.). Również duże wahania notowań dotyczyły aluminium, maksimum 2 708,75 USD/tonę (19.04.2018 r.), minimum 1 917,50 USD/tonę (28.11.2018 r.). Tak duże wahania notowań w ciągu roku, w skali całego roku dały jednak jedynie umiarkowane zmiany cen surowców na giełdach światowych – w przypadku miedzi zmiana w okresie 07.12.2017 – 08.12.2018 wyniosła (-6,22%), w przypadku aluminium (-2,53%).

Analizie poddano 4 grupy wyrobów stanowiących znaczny udział w realizowanych inwestycjach branży elektrycznej, tj. przewody, kable Cu, kable Al oraz kable światłowodowe. Ceny tych wyrobów są notowane w skali całego kraju i publikowane w okresach kwartalnych w wydawnictwie „Informacja o cenach materiałów elektrycznych” systemu SEKOCENBUD.

W ciągu 2018 roku ceny materiałów w tych grupach zarówno spadały jak i wzrastały. W grupie przewodów najwyższy średni wzrost wyniósł (+3,04%) w I kwartale br., zaś największy spadek wystąpił już w następnym kwartale (-3,28%). W grupie kabli miedzianych największy średni wzrost cen (+2,07%) wystąpił również w I kwartale, ale już największy średni spadek (-3,18%) był w IV kwartale 2018 r. Podobnie w grupie kabli aluminiowych największy średni wzrost cen (+1,43%) wystąpił w I kw. a największy średni spadek (-3,69%) odnotowano w IV kwartale 2018 r.
Ceny kabli światłowodowych kształtowały się podobnie jak ceny pozostałych analizowanych materiałów, jednak zmiany były łagodniejsze. Największy średni wzrost cen wystąpił również w I kwartale br. (+1,21%), a największy średni spadek (-1,63%) w IV kwartale.

Podsumowując cały rok 2018 (IV kw. 2018 w stosunku do IV kw. 2017 r.), średnia zmiana cen w analizowanych grupach wyrobów wygląda następująco: przewody spadek (-1,34%), kable Cu (-1,59%), kable Al (-4,06%), kable światłowodowe wzrost (+0,14%). W skali całego roku ceny materiałów zawartych w omawianym zakresie spadły średnio o (-1,71%).
Dużo większe zmiany występowały dla konkretnych asortymentów. Największy w skali roku wzrost o (+20,0%) zanotowano dla kabli światłowodowych typu W-NOTKSd, zaś największy spadek (-18,0%) dla kabli typu YKXS 5x25 mm2.

Procentowe zmiany średnich cen kabli, przewodów elektrycznych w poszczególnych kwartałach oraz dla całego roku 2018 przedstawiono na wykresie nr 1.


 
Szeroki asortyment cen materiałów elektrycznych pochodzących z notowań na terenie całego kraju oraz z katalogów konkretnych producentów można znaleźć w kwartalnym wydawnictwie „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”, gdzie publikowane są ceny w zakresie: minimalne, maksymalne i średnie oraz średnie z kosztami zakupu.

mgr inż. Krzysztof Mitelski, ekspert zespołu SEKOCENBUD

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*