05.04.2017

Ceny kabli

Krzysztof Mitelski
Korzystam często z cen materiałów zawartych w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”. Jak zauważyłem w przypadku cen kabli i przewodów następują częste i znaczne zmiany cen. Jak Państwo to oceniacie, biorąc pod uwagę, obecnie niski poziom inflacji i niewielkie ruchy cenowe pozostałych materiałów?


Odpowiada Krzysztof Mitelski – Zespół redakcyjny SEKOCENBUD
:

W każdym kosztorysie instalacji elektrycznych jednym z najbardziej cenotwórczych czynników są kable i przewody, których procentowy udział może sięgać 75% ceny obiektu np. dla linii zasilających. Dlatego obserwacja ruchu ich cen jest ważna z punktu zaplanowania budżetu wykonania tych robót w obiekcie.

Jak kształtują się ceny omawianych produktów na przestrzeni czasu?

Ceny kabli i przewodów zależą w znacznej mierze od notowań miedzi na rynkach. Na przestrzeni 5 lat notowania te powoli spadały, jednak już w okresie jednorocznym widać znaczny wzrost cen miedzi, szczególnie w listopadzie 2016 roku. A w konsekwencji już w I kw. 2017 roku zanotowaliśmy w SEKOCENBUDZIE wzrost cen wyrobów z miedzi (m.in.przewodów i kabli) średnio o kilkanaście procent (w pojedynczych przypadkach nawet kilkadziesiąt). Upusty, które można uzyskać od producentów, zostały więc w znacznym stopniu ograniczone i dla inwestycji, które są dopiero na etapie przetargu trzeba to wziąć pod uwagę.

Niestety z zapowiedzi producentów ta tendencja może się utrzymać, chociaż jednocześnie widać też po cenach hurtowych przewodów i kabli pewne „sprostowanie” tych skoków.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*