11.03.2020

Ceny robót drogowych w 2019 roku

Tomasz Sierakowski
Rok 2019 przyniósł, podobnie jak lata 2017 i 2018, wzrost cen robót w branży drogowej. Na podstawie zanotowanych w systemie SEKOCENBUD cen czynników produkcji (RMS) i wyliczonych z ich użyciem cen robót możemy stwierdzić, że wzrost ten wystąpił we wszystkich kwartałach ubiegłego roku.


Zmiany cen czynników produkcji

Analizie poddano zmiany cen wybranych czynników produkcji, mających znaczący wpływ na kształtowanie się cen robót w branży drogowej. Wyniki prezentujemy w tabelach i na wykresach z uwzględnieniem podziału na robociznę, materiały i sprzęt.

Robocizna
Stawka robocizny kosztorysowej dla robót drogowych w 2019 roku wzrosła o 10,1%, (w okresie pomiędzy 4kw. 2018 r. a 4kw. 2019 r.).

Materiały
W tabeli i na wykresie prezentujemy zmiany cen w grupach materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym jakie zostały zanotowane w okresie całego roku 2019.

Sprzęt
Zmiany cen pracy w grupach najpopularniejszych w drogownictwie jednostek sprzętowych przedstawione zostały w tabeli i na wykresie.

Zmiany cen robót drogowych
Rosnące w 2019 roku ceny czynników produkcji przyniosły wzrost cen robót drogowych we wszystkich 10 grupach, a w szczególności w robotach, w których udział pracy ludzkiej jest znaczący.

Wzrosty cen w poszczególnych grupach robót prezentujemy w tabeli i na wykresie.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*