20.01.2021

Ceny robót drogowych w 2020 roku

Tomasz Sierakowski
Rok 2020 pomimo pandemii przyniósł, podobnie jak ubiegłe lata, wzrost cen robót w branży drogowej. Wzrost wystąpił we wszystkich kwartałach ubiegłego roku co potwierdzają zanotowane w systemie SEKOCENBUD ceny czynników produkcji (RMS) i wyliczone z ich użyciem ceny robót.


Zmiany cen czynników produkcji
Badaniu poddano zmiany cen wybranych czynników produkcji, mających znaczący wpływ na kształtowanie się cen robót w branży drogowej. Wyniki prezentujemy w tabelach i na wykresach z uwzględnieniem podziału na robociznę, materiały i sprzęt.

Robocizna
Stawka robocizny kosztorysowej dla robót drogowych w 2020 roku wzrosła o 6,6%, (w okresie pomiędzy 4kw. 2019 r. a 4kw. 2020 r.).

Materiały
W tabeli i na wykresie prezentujemy zmiany cen w grupach materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym, jakie zostały zanotowane w okresie całego roku 2020.

Sprzęt
Ceny pracy w grupach najpopularniejszych w drogownictwie jednostek sprzętowych również wzrosły w 2020 r. Zmiany tych cen przedstawione zostały w tabeli i na wykresie.

Zmiany cen robót drogowych
Rosnące w 2020 roku ceny czynników produkcji przyniosły wzrost cen robót drogowych we wszystkich 10 grupach, a w szczególności w robotach, w których udział pracy ludzkiej jest znaczący.

Wzrosty cen w poszczególnych grupach robót prezentujemy w tabeli i na wykresie.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*