12.10.2020

Ceny w budownictwie w czasie pandemii

Mariola Gala-de Vacqueret
W ostatnich latach notowania SEKOCENBUD pokazywały systematyczny wzrost kosztów ponoszonych przy realizacji inwestycji budowlanych. Rosły ceny materiałów budowlanych jak również stawki robocizny kosztorysowej. Prognozy na rok bieżący wskazywały na dalsze utrzymanie tendencji wzrostowej kosztów budowy obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa inżynieryjnego. Jak wynika z notowań cen 3 kwartału 2020 r., prowadzonych cyklicznie na rynku budowlanym, koronawirus osłabił nieco wcześniejsze prognozy.


Poprzednie dwa lata przyniosły duże wzrosty cen wszystkich obiektów budowlanych, powodem tych zmian były przede wszystkim wzrosty cen materiałów budowlanych oraz stawek robocizny do kosztorysowania. Jak wynika z poniżej przedstawionych danych (Tabela 1), największe wzrosty w roku 2018 (średnio w skali całego kraju) zanotowano dla:

 • stawek robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych (16,8%),
 • stawek robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych remontowych (16,6%),
 • cen materiałów budowlanych (5,9%).Największe wzrosty cen obiektów budowlanych w 2018 roku (Tabela 2) wystąpiły w grupach:

 • obiektów inżynieryjnych: przyłączy i sieci kanalizacyjnych (12,4%) oraz wodociągowych (11,0%) oraz dróg kołowych (10%),
 • obiektów kubaturowych: budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (10%).W roku 2019 tendencja wzrostu cen i kosztów była znów dosyć wysoka.  Notowania SEKOCENBUD (Tabela 1) wskazały na największe wzrosty:

 • stawek robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych inwestycyjnych i wykończeniowych o wysokim standardzie (11,5%),
 • stawek robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych (10,1%),
 • stawek robocizny kosztorysowej w robotach instalacji elektrycznych (10,5%),
 • cen najmu i pracy sprzętu budowlanego (6,2%).

Natomiast największe wzrosty cen obiektów budowlanych w 2019 roku (Tabela 2) odnotowano m.in. w grupach:

 • obiektów inżynieryjnych: przyłączy i sieci kanalizacyjnych (7,7%) oraz wodociągowych (8,3%) oraz dróg kołowych (6,6%),
 • obiektów kubaturowych: budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (7,3%).

Notowania SEKOCENBUD na koniec 3 kwartału 2020 r. pokazują, że w czasie panującej już 7 m-cy pandemii, tempo wzrostu cen materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych oraz stawek robocizny do kosztorysowania wyraźnie osłabło. Wzrosty stawek robocizny oscylują na poziomie ok. 5%, ceny materiałów budowlanych wzrosły o 1,9%, instalacyjnych o 2,3% a ceny materiałów elektrycznych spadły o 1,8%. Zmiany cen wybranych obiektów przedstawione zostały w Tabeli 3.Na podstawie informacji przekazywanych od Respondentów systemu SEKOCENBUD, należy sądzić, że 4 kwartał nie zmieni słabnącego trendu wzrostu cen, można spodziewać się stabilizacji a w niektórych przypadkach nawet i spadków niektórych cen materiałów. W konsekwencji koszty budowy obiektów  budowlanych mogą być niższe niż w latach poprzednich.

Więcej danych, wskaźników i prognoz dotyczących cen czynników produkcji i obiektów budowlanych w wydawnictwie SEKOCENBUD ZWW 3 kwartał 2020 r.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*