06.07.2017

Jak liczony jest punkt poboru wody dla baterii czerpalnej ?

mgr inż. Monika Plińska
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło niżej wymienione pytanie: Czy w wydawnictwach SEKOCENBUD punkt poboru wody dla baterii czerpalnej jest liczony jako 1 czy 2 punkty?

Odpowiada mgr inż. Monika Plińska – redaktor prowadząca zeszyty SEKOCENBUD:
IMI oraz BRI


Pkt. wod. (punkt wodny) = pkt. pob. (punkt poboru wody)
Ilość punktów poboru wody przyjmuje się dla mieszacza lub baterii jako 2 punkty (woda zimna i woda ciepła), a dla zaworów czerpalnych i wypływowych jako 1 pkt. (woda zimna)

Dodatkowo dla uzupełnienia wyjaśnię również, w jaki sposób liczony jest punkt odpływu:
Pkt. kan. (punkt kanalizacyjny) = pkt. odp. (punkt odpływu kanalizacji)
Ilość punktów odpływu z każdego przyboru lub kratki stanowi 1 pkt.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*