14.03.2018

Grafitowy styropian – skuteczne ocieplenie ścian zewnętrznych

Termo Organika Sp. z o.o.
Dobre ocieplenie czyni budynek bardziej komfortowy w użytkowaniu niż budynki słabo ocieplone lub nie posiadające ocieplenia. Z tym zdaniem trudno dzisiaj się nie zgodzić, wszak nowobudowane domy są już w większości energooszczędne, co stało się już pewnym standardem, a istniejące budynki zostaną zapewne w najbliższych latach zmodernizowane.


Ochrona cieplna zewnętrznych elementów bryły budynku, która narażona jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych (wychłodzenie lub przegrzanie), musi być na wysokim poziomie, ponieważ pełni w procesie użytkowania budynku bardzo istotną funkcję. To od odpowiednio dobranej izolacji stanowiącej ważny element systemu ociepleń zależy, w dużej mierze, poziom komfortu wewnątrz budynku, jego wpływ na użytkowników i koszty związane z ogrzewaniem lub chłodzeniem. Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie domowego budżetu. Z szacunkowych danych zebranych z tysięcy wykonanych prac termomodernizacyjnych wynika, że zapotrzebowanie budynku na energię można znacznie ograniczyć , co wprost przekłada się na wydatki, jakie trzeba ponieść, by zapewnić odpowiedni komfort użytkowania. Stosowany w budownictwie od 15 lat styropian grafitowy Termo Organika zyskuje jeszcze większą popularność, ze względu na bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), który dla płyt TERMONIUM PLUS fasada wynosi 0,031 W/mK - najważniejszy parametr użytkowy dla styropianu to współczynnik λ(lambda) – im mniejsza wartość lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne posiada styropian. Tak dobre parametry izolacyjne są możliwe do osiągnięcia za sprawą specjalnych dodatków w produkcji styropianu jak np. grafit, który skutecznie ogranicza starty  ciepła z budynku. Wybierając styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych,  należy pamiętać, że materiał będzie chronił budynek przed niskimi i wysokimi temperaturami przez cały okres eksploatacji budynku, co najmniej kilkadziesiąt lat. Wymiana styropianu lub doklejanie kolejnych warstw jest rozwiązaniem kosztownym i często kompromisowym.  Ochrona ścian zewnętrznych przy użyciu szarych płyt jest znacznie lepsza niż przy zastosowaniu zwykłego białego styropianu.

Przykładowo płyty styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o grubości 20 cm i współczynniku λ=0,031W/mK  (co jest standardem ocieplania ścian budynków energooszczędnych) będą lepiej  izolować budynek  niż zwykły biały styropian o grubości 27 cm

W przypadku nowobudowanych domów lub poddawanych termomodernizacji, poziom ochrony cieplnej budynku i związane z tym zapotrzebowanie budynku na energię jest podstawą do zaprojektowania urządzeń grzewczych lub chłodzących. Logiczne jest, że budynki słabo izolowane będą potrzebowały urządzeń energetycznych o dużej mocy, co przekłada się na wyższy koszt ich zakupu i eksploatacji. Dlatego warto ocenić obecny stan użytkowanego budynku, odczucie użytkowników, koszty ogrzewania i podjąć właściwą decyzję o dociepleniu. Inaczej sprawy się mają przy planowaniu budowy nowego domu, gdzie dom może zostać „uszyty” na miarę własnych preferencji i potrzeb inwestora. Nie ma jednego schematu, który pozwoliłby uzyskać taki sam efekt we wszystkich przypadkach, dlatego oceny techniczne  budynku lub projektu należy przeanalizować indywidualnie najlepiej z audytorem, czyli osobą  zajmującą się zawodową obliczaniem charakterystyki energetycznej budynków.

Decyzje o wykonaniu ocieplenia ścian budynku w większości przypadków są podyktowane doświadczeniem  użytkowania budynku. Dynamicznie rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie zużywania coraz mniejszej ilości energii na cele grzewcze jest bardzo pocieszająca. Z tego tytułu będzie zdecydowanie mniejsza emisyjność zanieczyszczeń do atmosfery i czystsze powietrze w naszym otoczeniu.

Za podjęciem prac ociepleniowych przemawiają następujące czynniki:

  1. Ekonomiczny – ponieważ  kompletny system ociepleń, który chroni ściany i inne elementy budynku z zewnątrz, zapobiega nadmiernym stratom ciepła i pozwala utrzymać wewnątrz domu odpowiednią dla ludzi temperaturę  niskim nakładem kosztownej energii (gaz, olej, prąd węgiel, itp.). Koszty ocieplenia budynku zwracają się najszybciej przy zastosowaniu kompletnego systemu ETICS Termo Organika,  opartego na płytach styropianowych typu fasada z firmy Termo Organika.
  2. Zdrowotny – o jeszcze większym znaczeniu niż czynnik ekonomiczny, ponieważ ocieplenie budynku ma bardzo duży wpływ na  zdrowie jego użytkowników. W obiektach o bardzo słabej izolacji cieplnej lub przy jej braku, by zapewnić zimą odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń montuje się grzejniki o dużej mocy, które pracują  ciągle na wysokich temperaturach. W wyniku tak intensywnej pracy systemu ogrzewania powietrze, stykając się z gorącym grzejnikiem, zaczyna intensywnie cyrkulować w pomieszczeniach (jest to zjawisko konwekcji – unoszenie się cieplejszych mas powietrza), transportując ze sobą kurz, który, jak wiadomo, może zawierać alergeny, roztocza, itp. Dodatkowo powietrze poprzez nieustanną styczność z gorącymi grzejnikami traci odpowiednią wilgotność, stając się suche, co wraz z unoszącym się kurzem może powodować choroby dróg oddechowych.
  3. Estetyczny – czynnik, który ma duży wpływ na podjęcie decyzji o wykonaniu prac ociepleniowych. Wielość i różnorodność rozwiązań systemowych dostępnych na rynku pozwala dziś nadać elewacji dowolny indywidualny charakter i w ten sposób wyróżnić budynek. Inwestor ma do wyboru bogactwo kolorystyki oraz rodzajów zewnętrznych wypraw tynkarskich – obok tradycyjnych także nowoczesnych tynków np. imitujących cegłę, drewno, kamień czy stal.

Zatem zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego nie wynika tylko z mniejszej lub większej ilości  zużywania energii potrzebnej na  ogrzewanie (nawet jeśli ktoś nie liczy się z kosztami energii), ale przede wszystkim z kompleksowego podejścia do osiągnięcia komfortu.  Raczej nikt, jeśli nie musi, nie chce mieszkać w budynku, który chociaż zużywa dużo energii, w dalszym ciągu jest „zimny”, i na dodatek jego wygląd zewnętrzny nie jest miły dla oka.

Ocieplanie jest też postrzegane jako dobre, prospołeczne działanie (dbałość o środowisko, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, itp.). Jeszcze do niedawna widok gęstego dymu snującego się z komina był powszechnie akceptowalny. Obecnie taki widok w okresie grzewczym jest już mocno krytykowany i część osób może kierować się bodźcem zmiany sposobu ogrzewania. By ten zabieg miał sens i nie spowodował drastycznego podniesienia kosztów ogrzewania, konieczne jest ocieplenie budynku i przy okazji poprawa jego  o estetyki.

Systemy zewnętrznego izolowania ścian budynków przy użyciu materiałów termoizolacyjnych są rozwiązaniem najczęściej wybieranym przez inwestorów. Bezspornym  argumentem za stosowaniem metody ETICS jest fakt, że ta technologia została zweryfikowana w praktyce, w blisko 40 letnim okresie użytkowania. Ogromna liczba budynków z zastosowanym ociepleniem ścian w pełnym systemie udowadnia, że metoda jest bezpieczna dla użytkowników, trwała i skuteczna. Nie oznacza to, że jest niezniszczalna i bezobsługowa, ale wykonując okresowe przeglądy i prace renowacyjne można utrzymać fasadę w bardzo dobrym stanie przez wiele lat, a w sytuacji mocnego zabrudzenia, można bez większego trudu wykonać prace renowacyjne zyskując nowy estetyczny wygląd.

Kompletny System Ociepleń Termo Organika ETICS zachowuje niezmiennie swoje właściwości podczas eksploatacji budynku. Warunkiem uzyskania trwałości liczonej na dziesięciolecia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych zarówno pod względem mechanicznym jak i chemicznym. Potwierdzeniem kompatybilności poszczególnych składników jak płyty termoizolacyjne, tynki, farby, kleje, i innych materiałów tworzących system ociepleń jest wspomniana już aprobata lub ocena techniczna, uzyskana po przebadaniu wyrobu w niezależnym wyspecjalizowanym laboratorium. Przed zakupem dobrze jest sprawdzić jakie rekomendacje i certyfikaty posiada wybrany styropian.  Izolacja to podstawowy składnik kompletnego systemu ociepleń, który powinien pochodzić od jednego producenta i być objęty aprobatą-oceną techniczną.

Od Redakcji: Ceny produktów Termoorganika można znaleźć w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB” I kw. 2018 r. oraz na stronie portalu  www.sekocenbud.net.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*