06.07.2020

Jak interpretować prognozy zmian cen w wydawnictwie ZWW?

dr Małgorzata Radziukiewicz
Pytanie od Abonenta: Zwracam się z prośbą do autorów biuletynu ZWW (Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne) o właściwą interpretację odczytania, posłużenia się prognozą do poprzedniego kwartału wyrażoną procentowo.


W rozdziale I tj. 6.4 „Prognozy zmian cen obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych” w I kw. 2020 r. prognoza zmian cen w IV kw. 2020 r. w stosunku do III kw. 2020 r. wynosi 1,4 %, natomiast w wydawnictwie II kw. 2020 r. prognoza na ten sam okres wynosi już tylko 0,9% ? (podstawa – tabela 2 , lp.2 str. 33).

Odpowiedź Eksperta:

Tabela 1. Rzeczywisty % zmian do poprzedniego kwartału cen obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych (szereg 6.4)

Po gwałtownym wzroście cen na początku 2018 roku (I i II kw.) następuje dalszy systematyczny wzrost, lecz tempo tego wzrostu maleje (jest znacznie mniejsze).

Na podstawie modelu regresji/modelu trendu obliczono/oszacowano, że średnio w okresie II kw. 2018 r. – I kw. 2020 r. % zmiany cen (Y) obniżają się z kwartału na kwartał o 0,264 pkt. proc. W następnym okresie II kw. 2018 r. – II kw. 2020 r. średnio obniżają się z kwartału na kwartał o 0,256 pkt. proc. tj. „wolniej”

Prognozy zmian cen obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych (Y=szereg 6.4) na okres II kw. 2020 r.- I kw. 2022 r. jak i na okres III kw. 2020 r.- II kw. 2022 r. otrzymano na podstawie modelu wyrównywania wykładniczego. Aby zastosować tę metodę, należało przyjąć założenie, że przyrosty wartości trendu zmiennej Y są w przybliżeniu stałe, lub zmieniają się w sposób regularny. Warto zauważyć, że stała wygładzania α=0,9 co w praktyce oznacza, że większą wagę w prognozowaniu nadano informacjom ostatnim/najnowszym realizacjom – w 1-ym przypadku był to I kw. 2020 r (=1,5%), w 2-gim II kw. 2020 r. (=0,9%).

1. Prognozy w okresie II kw. 2020 r.- I kw. 2022 r kształtowały się następująco:

Otrzymane prognozy z kwartału na kwartał średnio zwiększać się będą o 2,33 pkt. proc. Wartość 164,74% jest  wartością prognozy – to prognoza % zmiany cen obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych z I kw. 2020 r. (obliczono/oszacowano na podstawie modelu regresji/modelu trendu)

2. Prognozy w okresie III kw. 2020 r.- II kw. 2022 r kształtowały się następująco, bowiem uwzględniono słabsze tempo wzrostu cen:

Otrzymane prognozy z kwartału na kwartał średnio zwiększać się będą obecnie o 1,58 pkt. proc. (obliczono/oszacowano na podstawie modelu regresji/modelu trendu)

Uwaga: każda „nowa” informacja o rzeczywistym kształtowaniu się Y (rzeczywistym % zmian do poprzedniego kwartału cen obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych) powoduje, że musimy rozpatrzyć nowy model. Na podstawie „nowego” modelu” uzyskujemy zupełnie inne wartości prognoz (co pokazuje poniższy rys.1).

Y(1) - na okres II kw. 2020 r.- I kw. 2022 r.
Y(2) - na okres III kw. 2020 r.- II kw. 2022 r.

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW 2 kw. 2020

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*