23.09.2019

JAK ROŚNIE MOC OZE W POLSCE?

Rynek Elektryczny
Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 31 marca 2019 roku. Dane obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Po pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8 717,720 MW. Od 31 grudnia 2018 roku nastąpił wzrost o 1,45% (czyli o 124 MW). Przyrost mocy w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku jest ponad dwa razy większy niż w całym 2018 roku – zanotowano wtedy o 55 MW więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2016 roku moc instalacji OZE osiągnęła najwyższy wzrost w historii. W porównaniu do 2015 roku w Polsce było o 1446 MW więcej, czyli aż o 20,74%.

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W pierwszym kwartale 2019 roku stanowiły 67% mocy ogółem. Także tempo przyrostu mocy wiatraków było najwyższe we wszystkich latach w porównaniu z innymi źródłami odnawialnymi. Po 2016 roku tempo znacznie osłabło. Na koniec marca 2019 roku wzrost wyniósł tylko 5,06 MW.

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię zmniejsza się od 2017 roku. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku spadek wyniósł 5,2 MW.

Prawie nie przybyło mocy instalacji wykorzystujących biogaz.

Największy wzrost dotyczy biomasy. Moc zainstalowana powiększyła się o 105,09 MW, czyli o 7,71% w porównaniu z końcem 2018 roku. Biomasa ma największy udział we wzroście mocy instalacji OZE ogółem – stanowi prawie 85% całego wzrostu.

Fotowoltaika jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o zwiększenie mocy. Z końcem marca 2019 roku moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się o 19,29 MW do poziomu 166,29 MW, czyli o 13,13% więcej niż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Więcej na www.rynekelektryczny.pl

Instalacje OZE zawarte są również w niektórych obiektach naszych wydawnictw BCO i BCA.

Więcej na www.sekocenbud.pl

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*