21.02.2020

Kolejny rok wzrostu cen w budownictwie

Mariola Gala-de Vacqueret
W budownictwie już od dwóch lat utrzymuje się dobra koniunktura, ze względu na dużą ilość kontraktów infrastrukturalnych, projektów deweloperskich i przemysłowych. Przekłada się to na wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, które rosną również z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie branża budowlana boryka się z tymi samymi problemami co m. innymi w latach 2006-2008; firmy wykonawcze mają problemy z rentownością kontraktów a Zamawiający z wyborem ofert, które zmieściłyby się w zaplanowanym budżecie. Mimo wielu roszczeń i spraw sądowych w tamtym czasie, nie wypracowano wniosków, które przerodziłyby się w konkretne formuły i klauzule waloryzacyjne.


Prowadzone cyklicznie, co kwartał, notowania w systemie SEKOCENBUD, wykazują już od 2018 roku znaczne wzrosty stawek robocizny do kosztorysowania, cen wielu materiałów oraz pracy i najmu sprzętu budowlanego. Naturalną konsekwencją tych zmian są wzrosty kosztów budowy obiektów budowlanych zarówno kubaturowych jak i inżynieryjnych (w tym drogowych i mostowych).

Wśród czynników produkcji największe zmiany odnotowały stawki robocizny do kosztorysowania dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych – w całym 2019 roku nastąpił ich wzrost o 11,5% (4 kw. 2019 r. w stosunku do 4 kw. 2018 r.). Z kolei ceny najmu i pracy sprzętu budowlanego w ubiegłym roku wzrosły o 6,2%. Zmiany cen stawek robocizny oraz sprzętu budowlanego w kolejnych kwartałach 2019 r. przedstawia zamieszczony poniżej WYKRES 1.

Średnie krajowe ceny materiałów, które publikowane są w wydawnictwach SEKOCENBUD Informacja o cenach materiałów: budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME wykazały wzrosty w granicach od 0,6% (materiały elektryczne ogółem) do 4,8 % (materiały instalacyjne ogółem). Na WYKRESIE 2 zostały przedstawione te zmiany w kolejnych okresach 2019 roku.

W poszczególnych grupach asortymentowych wzrosty cen materiałów były znacznie wyższe i wyraźnie odbiegały od średnich zmian cen materiałów w skali całego kraju. Ceny materiałów w grupach, wzrosły w 2019 następująco:

 • 6,9% w grupie 18 Materiały i wyroby ceramiczne oraz wapienno-piaskowe,
 • 6,9% w grupie 14 Materiały i produkty chemiczne
 • 4,2% w grupie 11 Wyroby hutnictwa żelaza,
 • 7,2% w grupie 22 Elementy i wyroby betonowe, niezbrojone,
 • 6,3% w grupie 27 Stolarka oraz wyroby z drewna
 • 6,8% w grupie 54 Rury cementowe, betonowe oraz elementy
 • 6,7% w grupie 60 Grzejniki i osprzęt.

W rezultacie wzrostu cen materiałów, stawek robocizny i kosztów najmu i pracy sprzętu budowlanego jest wzrost kosztów budowy obiektów budowlanych, tendencje tych zmian w poszczególnych rodzajach budownictwa są widoczne na kolejnych WYKRESACH  3, 4 i 5.

Średnie w skali kraju ceny modelowych obiektów kubaturowych (na WYKRESIE 3) wzrosły w minionym roku o:

 • 7,3% w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym,
 • 6,6% w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym,
 • 6,4% w budownictwie obiektów użyteczności publicznej.

Zmiany cen obiektów inżynieryjnych w kolejnych kwartałach 2019 r., przedstawiają kolejne WYKRESY, na których widoczne są wzrosty cen w okresie od 4 kw. 2018 r. do 4 kw. 2019 r. w następujących wysokościach:

 • 6,6% obiekty drogowe (WYKRES 4),
 • 5,4% obiekty mostowe (WYKRES 4),
 • 6,6 % przyłącza i sieci ciepłownicze (WYKRES 5),
 • 8,3% przyłącza i sieci wodociągowe (WYKRES 5),
 • 7,7% przyłącza i sieci kanalizacyjne (WYKRES 5),
 • 6,8% przyłącza i sieci gazowe (WYKRES 5).

Tabele cenowe zawierające koszt budowy tych obiektów w podziale na stany i elementy oraz strukturę cen w każdym z obiektów publikowane są w wydawnictwie SEKOCENBUD „Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych” BCO cz. 1, ukazującym się cyklicznie w każdym kwartale.

Opisy i ceny wielu różnych powszechnie budowanych obiektów inżynieryjnych publikowane są w „Biuletynie Cen Obiektów Inżynieryjnych” BCO cz. 2.

Szeroki zakres asortymentowy i czasowy, z okresu ostatnich 10 lat, wskaźników zmian stawek robocizny do kosztorysowania, cen materiałów, cen pracy i najmu sprzętu budowlanego oraz zmian cen obiektów budowlanych (zarówno w grupach rodzajowych jak również wybranych obiektów pochodzących z wydawnictwa BCO), publikowany jest w wydawnictwie SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” ZWW. Oprócz danych ex post znajdujących się w tym wydawnictwie, zawarte są również prognozy zmian cen w budownictwie, dotyczące zarówno czynników produkcji jak i cen obiektów budowlanych.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*