26.05.2017

Konferencja prasowa w Urzędzie Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl
W dniu 24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz zrealizowanych przez UZP, zawartych w raportach poświęconych tematyce kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP w zakresie praktyki stosowania przez zamawiających kryterium ceny (art. 91 ust. 2a) oraz korzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 13 ustawy i udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych.


Z pełną informacją prasową oraz raportami przedstawione podczas tej Konferencji można zapoznać się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konferencje,-seminaria/konferencja-prasowa-w-urzedzie-zamowien-publicznych

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na Konferencję naszego wydawnictwa, dzięki czemu możemy upowszechniać uzyskaną tam wiedzę wśród naszych Czytelników i Klientów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*