10.07.2020

Koniunktura w budownictwie

Źródło: GUS Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)
W czerwcu 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 25,9 (przed miesiącem minus 38,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 34,5% (przed miesiącem odpowiednio 6,4% i 45,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.


Diagnozy oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw są mniej niekorzystne niż w maju. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Firmy budowlane przewidują ograniczenie zatrudnienia, choć mniejsze niż prognozowały w maju. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać.

Wykres 6. Bariery działalności gospodarczej w sekcji budownictwo
Chart 6. Factors limiting business activity in construction section


Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,7% (przed rokiem 8,6%).

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (69,2% w czerwcu br., 27,0% w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) oraz kosztami zatrudnienia (58,7% w czerwcu br., 63,5% przed rokiem).

W porównaniu z czerwcem 2019 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie, wspomnianej powyżej, bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, natomiast spadło trudności wynikających z niedoboru wykwalifikowanych pracowników (z 50,9% do 30,0%).

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*