27.07.2018

Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych – ograniczenia, bariery i problemy

mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo
Od Redakcji: Poniżej zamieszczamy tekst referatu, który został przedstawiony podczas 23 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w roku ubiegłym. Tematyka referatu dotycząca sporządzania kosztorysu inwestorskiego jest nadal niezwykle aktualna, szczególnie w świetle projektowanych zmian Prawa zamówień publicznych. Zagadnienia te będą również przedmiotem dyskusji podczas tegorocznej 24 Konferencji.


Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: https://www.sekocenbud.pl/konferencja

Artykuł w formacie PDF:

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*