30.11.2017

KRYTERIA POZACENOWE W OFERTACH INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Tomasz Sierakowski


Podczas tegorocznej 23 Konferencji w Ciechocinku Pan Tomasz Sierakowski z Zespołu redakcyjnego SEKOCENBUD przedstawił prezentację dotyczącą wpływu kryteriów pozacenowych na wybór najkorzystniejszej oferty w projektach infrastruktury drogowej. Opracowanie to powstało na bazie danych pochodzących z postępowań ofertowych rozstrzygniętych w okresie od 1 stycznia do 10 października 2017 r., ogłoszonych przez GDDKiA.

Poniżej przedstawiamy omawianą prezentację:

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*