17.04.2018

Miniony rok pod znakiem wzrostu cen w budownictwie

Mariola Gala-de Vacqueret
Po dłuższym okresie stagnacji cen na rynku budowlanym, rok 2017 charakteryzował się tendencją wzrostową stawek robocizny do kosztorysowania a także cen materiałów i pracy sprzętu. W konsekwencji wzrosły ceny robót i obiektów budowlanych, co zostało odnotowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.


W Tabeli 1 zostały przedstawione zmiany procentowe stawek robocizny kosztorysowej w roku 2017 i dla porównania w 2016, które zostały zanotowane z ofert składanych przez wykonawców robót budowlanych. Jak widać w roku 2017 stawki robocizny do kosztorysowania wzrosły średnio w skali kraju od 3,8-4,6%, podczas gdy w roku 2016 najwyższy wzrost był na poziomie 2,2% (wystąpił w robotach instalacji elektrycznych).

W ciągu całego roku zanotowano również wzrosty cen materiałów, przy czym w poszczególnych grupach poziom tych zmian był różny. Średnie zmiany w skali całego kraju dla wszystkich materiałów notowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD wyniosły:

 • Materiały budowlane 2,5%
 • Materiały instalacyjne 2,3%
 • Materiały elektryczne 2,6 %

Poniżej (Tabela 2) przedstawione zostały zmiany cen dla wybranych grup materiałów w latach 2016 i 2017.

Wzrosty cen czynników produkcji spowodowały oczywisty wzrost kosztów budowy obiektów budowlanych, który ukształtował się według publikacji SEKOCENBUD na następującym poziomie:

 • Obiekty mieszkalne jedno i wielorodzinne 2,6-2,7%
 • Budynki użyteczności publicznej 2,8%
 • Drogi kołowe 2,4%
 • Mosty i wiadukty 2,9%
 • Przyłącza i sieci wodociągowe 3,8%

Dla porównania poniżej prezentujemy dane dotyczące zmian cen obiektów budowlanych w tym samym okresie (4 kw.2017 w stosunku do 4 kw. 2016 r.) publikowane przez GUS:

 • Obiekty mieszkalne jedno i wielorodzinne 0,7-0,9%
 • Budynki użyteczności publicznej 0,6-1,1%
 • Drogi kołowe 0,1-0,3%
 • Mosty i wiadukty 0,3-0,8%

Szczegółowe wskaźniki zmian stawek robocizny kosztorysowej, cen materiałów i pracy sprzętu budowlanego oraz obiektów budowlanych w grupach (według rodzaju i przeznaczenia) oraz konkretnych obiektów (wybranych z Biuletynu Cen Obiektów Budowlanych BCO) zamieszczane są co kwartał w wydawnictwie SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW”. W tym wydawnictwie publikowane są też prognozy zmian cen na najbliższe dwa lata.
Aktualnie w sprzedaży znajduje się ZWW z 1 kwartału 2018 r.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*