24.09.2020

Moc zainstalowana fotowoltaiki – stan na 1 września

Rynek Elektryczny
Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ok. 2,53 GW.

Na dzień 1 września 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 2528,371 MW i jest większa o 267,024 MW niż miesiąc wcześniej.

Oznacza to wzrost o 168,7 proc. rok do roku. Natomiast przez cały sierpień 2020 r. przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych wyniósł 11,08 proc. w porównaniu do lipca 2020 r.

Dane PSE obejmują wszystkie instalacje PV zgłaszane do firm dystrybucyjnych, przyłączone zarówno do sieci średnich, jak i niskich napięć.

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki
Instalacje fotowoltaiczne generują więcej energii elektrycznej latem, ponieważ jest większe nasłonecznienie, jednak wysokie temperatury powodują spadek sprawności ogniw.

Z punktu widzenia wykorzystania fotowoltaiki rekordowy był kwiecień br. (małe zachmurzenie i umiarkowana temperatura).


Efektywność fotowoltaiki według miesięcy 2020 r. Dane PSE

Rekordowa dobowa produkcja została zanotowana 12 sierpnia 2020 r. W tym dniu instalacje PV wyprodukowały 12,3 GWh energii elektrycznej. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW, sięgając ok. 71% mocy zainstalowanej.


Rekordowa produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki – 12 sierpnia 2020 r. Dane PSE

Największa farma PV w Polsce
Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Czernikowo koło Torunia. Jej właścicielem jest Energa. Moc zainstalowana wynosi 3,77 MW.

Prognoza dla fotowoltaiki w Polsce
Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 listopada 2019 r. przewidywał, że fotowoltaika w Polsce do końca 2020 r. osiągnie moc 2285 MW, czyli 4,7% mocy wszystkich źródeł wytwarzania energii elektrycznej: tradycyjnych i odnawialnych.

Realny potencjał instalacji fotowoltaicznych oceniono na ok. 7 GW do 2030 r. i aż 16 GW do 2040 r. Znaczna część potencjału w zakresie technologii solarnych występuje w małych instalacjach dachowych.Prognoza mocy osiągalnej fotowoltaiki w MW. Źródło: MAP

W sierpniu 2020 r. prognozy zostały przekroczone. Wkrótce ukaże się nowy projekt rozwoju polskiej energetyki.

Finansowanie fotowoltaiki
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do końca 2020 r. udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15 proc. Dlatego też inwestycje w OZE podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Dostępne są liczne programy wsparcia: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, Prosument czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników), w ramach których można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zmiany wspierające rozwój fotowoltaiki
Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 r. bardzo istotne okazało się wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji PV:

  • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
  • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
  • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
  • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne,
  • wejście w życie tzw. ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki uldze osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł,
  • we wrześniu 2019 r. została także ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

RE na podstawie informacji z PSE, URE oraz innogy
Fot. ENERGA – Elektrownia PV Czernikowo
Więcej na www.rynekelektryczny.pl

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*