01.04.2019

mpiBIM 2018 - Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny w Politechnice Warszawskiej

Małgorzata Waszkiewicz, Paweł Kaczmarski
Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniu 6 marca 2019 roku była miejscem finałowej prezentacji oraz wystawy projektów sporządzonych w ramach drugiej edycji Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego mpiBIM 2018. Było to kolejne, zakończone z sukcesem, wydarzenie. Niemal dokładnie przed rokiem swoje dokonania prezentowali studenci uczestniczący w pierwszej edycji tego przedmiotu.


Pierwsza edycja zakończyła się niemałym sukcesem i wzbudziła spore zainteresowanie zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród osób zawodowo związanych z procesem projektowym i budowlanym. Udana współpraca pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej została doceniona przez Władze uczelni i od października 2018 ruszyła kolejna edycja przedmiotu. W dniu 11 października 2018 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne. Byli na nim obecni Dziekani i Prodziekani wydziałów zaangażowanych w projekt: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania. W drugiej edycji w przedmiocie uczestniczyło ponad dwukrotnie więcej studentów (łącznie 67 osób), co pozwoliło na stworzenie pięciu zespołów, z których każdy otrzymał zadanie zaprojektowania budynku na terenie Kampusu Centralnego PW. Głównym zadaniem w pierwszym etapie - trwającym do 29 listopada 2018 - było sporządzenie koncepcji, jednak początkowy czas projektu przeznaczony był również na poznanie narzędzi wspierających modelowanie obiektu w technologii BIM (ang. Building Information Modeling). Drugi etap był poświęcony na wykonanie projektu technicznego oraz - co było nowością w tej edycji - wyceny zaprojektowanego budynku.


fot. Politechnika Warszawska

W ramach mpiBIM 2018 dwa zespoły (P1 i P2) zaprojektowały alternatywne wersje nowego budynku Wydziału Inżynierii Lądowej. Trzeci zespół (P3) zaprojektował budynek biurowy zlokalizowany na pozostałej części działki WIL. Zespół czwarty (P4) zajmował się budynkiem przeznaczonym dla administracji centralnej Politechniki Warszawskiej, natomiast piątemu zespołowi (P5) przypadło zaprojektowanie centrum konferencyjnego.


fot. Politechnika Warszawska


fot. Politechnika Warszawska

W stosunku do poprzedniej edycji projekt został znacznie wzbogacony, zarówno w części dydaktycznej, jak i w części wykładowej, którą poprowadzili praktycy z firm i stowarzyszeń zawodowych, co było widoczne w prezentacji wyników projektu na gali finałowej w Małej Auli PW.

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii na stronie: www.pw.edu.pl/

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*