25.09.2019

MX-482 – inteligentny wskaźnik stanu ograniczników przepięć SN

SICAME Polska Sp. z o.o.
Powszechne stosowanie ograniczników przepięć w liniach napowietrznych średniego napięcia poprawiło znacznie ochronę urządzeń takich, jak np. transformatory SN/nN przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

W ostatnich latach niektóre Grupy energetyczne zrezygnowały ze stosowania  elementów iskiernikowych do ochrony linii typu PAS. Doprowadziło to do dodatkowego zwiększenia ilości instalowanych ograniczników przepięć SN. Z drugiej strony duża liczba ograniczników przepięć w liniach może prowadzić do występowania specyficznych problemów w eksploatacji sieci napowietrznych SN:

1.    W przypadku uszkodzenia ogranicznika przepięć może wystąpić problem z jego lokalizacją i brak możliwości załączenia linii (zwarcie doziemne) w długim okresie czasu. Zastosowanie elastomerów silikonowych jako izolacji w ogranicznikach utrudnia rozpoznanie który z nich uległ uszkodzeniu.

2.    Zastosowanie ograniczników przepięć z odłącznikami przewodu uziemienia może prowadzić do sytuacji, kiedy ogranicznik ulegnie uszkodzeniu i nie chroni już urządzeń liniowych czy linii kablowej. Zadziałanie odłącznika powoduje, że służby techniczne spółki dystrybucyjnej nie mają wiedzy o awarii. Dopiero wizualna inspekcja linii po pewnym czasie da informację o konieczności wymiany uszkodzonego ogranicznika przepięć. Jednak w czasie od uszkodzenia do momentu inspekcji urządzenia liniowe/linie kablowe nie są chronione, co może doprowadzić do dużych strat - np. uszkodzenia transformatora SN/nN.

Firma DERVASIL, członek Grupy SICAME, opracowała inteligentny wskaźnik współpracujący z ogranicznikami przepięć stosowanymi na liniach średniego napięcia. MX-482 to urządzenie monitorujące poziom prądu upływu w przewodach uziomowych ograniczników przepięć.
 

Funkcjonalność

Na podstawie analizy prądu upływu wskaźnik przesyła do dyspozytora informacje o:
- uszkodzeniu ogranicznika przepięć powodującego zwarcie doziemne z podaniem jego pozycji w sieci (moduł GPS)
- uszkodzeniu ogranicznika wyposażonego w odłącznik uziemienia z podaniem jego pozycji w sieci,
- przewidywanym w przyszłości uszkodzeniu ogranicznika spowodowanym jego eksploatacją z podaniem przybliżonego czasu, w którym nastąpi awaria,
- uszkodzeniu konkretnego uziomu i wzroście jego rezystancji.
Wskaźniki kontaktują się między sobą i przesyłają dane współpracując z systemami wykorzystywanymi w spółkach dystrybucyjnych (np. SCADA)

Prostota montażu

Wskaźniki montowane są na wszystkich rodzajach słupów za pomocą taśmy stalowej.
                                    

Podsumowanie

Zastosowanie inteligentnych wskaźników w linii pozwala na znaczne skrócenie czasu lokalizacji i wymiany uszkodzonych ograniczników przepięć, a dzięki temu skrócenie czasu wyłączeń. Powoduje „uszczelnienie” ochrony przepięciowej w liniach z ogranicznikami przepięć  wyposażonymi w odłączniki przewodu uziemienia. Informacja o przewidywanym czasie wystąpienia awarii ograniczników pozwala na zaplanowanie odpowiednich działań eksploatacyjnych, a co za tym idzie kolejnego skrócenia czasu wyłączenia linii i poprawę odpowiednich wskaźników.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*