23.01.2017

Nawierzchnia z betonu wałowanego RCC, czy to się opłaca?

Tomasz Sierakowski
Beton wałowany to warstwa klasycznej mieszanki betonowej o zmienionych proporcjach materiałów wsadowych, nadająca się do zagęszczenie po przez wałowanie.


Wilgotność mieszanki jest maksymalnie zbliżona do wilgotności optymalnej co pozwala uzyskać pożądany wskaźnik zagęszczanej warstwy. Układanie i zagęszczanie betonu odbywa się za pomocą maszyn drogowych wykorzystywanych podczas wbudowywania mieszanki mineralno asfaltowej. Dedykowane do wykonywania nawierzchni w technologii RCC są rozściełacze wyposażone w ciężkie stoły z systemem podwójnego ubijania. Wskaźnik zagęszczenia po przejściu rozkładarki nie powinien być niższy niż 90%, a optymalnie na poziomie 95%. Wykonana warstwa powinna unieść zagęszczające ją walce i poddawać się dalszemu zagęszczaniu. Dogęszczenie warstwy i nadanie odpowiedniej tekstury należy wykonać walcami legitymującymi się masą co najmniej 8 ton. Nawierzchnia nie jest zbrojona, kotwiona ani dyblowana. Po zagęszczeniu nawierzchni zabezpiecza się ją środkiem hydrofobowym.

Pierwsze próby wykorzystania betonu wałowanego podjęli Szwedzi w latach 30-tych XX wieku. Brak zastosowania tej technologii spowodowany był uzyskiwaniem zbyt  niskich wskaźników zagęszczanej warstwy. Lata 70-te XX wieku to powrót technologii RCC. Na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych zaczęto układać beton wałowany na duktach leśnych, placach technologicznych, terminalach przeładunkowych oraz magazynach. Drogowcy sięgnęli po technologie na początku XXI wieku. Beton wałowany został wykorzystany na drogach zakładowych, osiedlowych, lokalnych, przejściach granicznych oraz pasach awaryjnych autostrad. W Polsce od 2010 r. realizuje się inwestycje drogowe z wykorzystaniem RCC. Miastko, Zaklików, Zabrze, Trzebinia, Piła-Młyn to tylko niektóre lokalizacje polskich dróg wykonanych z betonu wałowanego. Na etapie realizacji nawierzchni w technologii RCC do zalet możemy zaliczyć: łatwość i szybkość  wykonania, szeroki dostęp do mieszanki betonowej (lokalne wytwórnie), dużą ilość firm wykonawczych, szybkie oddanie drogi do ruchu.

Korzyści podczas użytkowania drogi z betonu wałowanego są następujące: wysoka odporność na obciążenia i odkształcenia mechaniczne, jasna nawierzchnia podnosi bezpieczeństwo użytkowników i obniża zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia dróg, rzadsze remonty, ograniczenie „miejskich wysp ciepła”.

Wadą RCC jest równość, gładkość i jednorodność nawierzchni, co za tym idzie technologia przeznaczona jest dla dróg o niższych dopuszczalnych prędkościach (50-70 km/h).

Udział dróg gminnych w Polsce według GUS to prawie 60 % i to one powinny być głównym odbiorcą nawierzchni wykonanej z betony wałowanego. RCC znajdzie również zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest wysoka odporność na odkształcenia np. miejsca obsługi podróżnych, obiekty utrzymania dróg i autostrad, przejścia graniczne, parkingi, zatoki autobusowe.

Na podstawie przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem baz cenowych SEKOCENBUD-u jak również danych uzyskanych od firm wykonawczych, można stwierdzić że dla modelowych odcinków dróg kategorii ruchu KR2 koszt wykonania nawierzchni w technologii RCC jest od 5% do 11% niższy od nawierzchni wykonanych z betonu asfaltowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców wydawnictw SEKOCENBUD w drugiej połowie 2017 r. zostaną wprowadzone pozycje cenowe związane z nawierzchniami z betonu wałowanego.

Odpowiedź na pytanie „Nawierzchnia z beton wałowanego (RCC), czy to się opłaca ?” pozostawiamy Państwu.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*