03.03.2020

Zmiany cen robót ogólnobudowlanych w 2019 r. i I kwartale 2020 r., publikowanych w Biuletynie cen robót budowlanych inwestycyjnych – BRB i Biuletynie cen robót remontowo budowlanych oraz zabytkowych – BRR

Wiesława Sikorska-Ożgo

Rok 2019 to kolejny, drugi, rok dobrej koniunktury w budownictwie. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt wzrostu cen robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych i remontowych, proporcjonalny do wzrostu cen czynników produkcji. W ubiegłym roku (tj. w IV kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.) wzrosty cen omawianych robót były w miarę zrównoważone i wynosiły średnio od 6 % do 11 %. Były one także dosyć równomiernie rozłożone w poszczególnych kwartałach (od 1,0 % do 3,5 %). Oczywiście w niektórych robotach ta liniowość wzrostów cen w poszczególnych kwartałach była nieco zaburzona, ale wynikało to na ogół ze skokowych zmian cen w tych okresach, materiałów wykorzystywanych do wykonania omawianych robót, a robotach remontowych - głównie rozbiórkowych - dodatkowo z powodu nieco wyższego wzrostu stawek robocizny kosztorysowej w I kwartale ubiegłego roku, co przeniosło się na ceny tych robót, w których nie występują materiały bądź ich udział w cenach jest nieznaczący.

Pierwszy kwartał 2020 r. to również okres umiarkowanych i stabilnych wzrostów cen w robotach ogólnobudowlanych inwestycyjnych i remontowych. Wskaźniki zmian cen opublikowane w Biuletynie cen robót budowlanych inwestycyjnych – BRB i Biuletynie cen robót remontowo – budowlanych oraz zabytkowych – BRR potwierdzają ten stan. Zmiany cen większości robót ujętych we wskazanych biuletynach oscylowały w granicach od 1,5 % do +2,9 %. Nieco większe wzrosty, bo powyżej 3%, zanotowano w cenach robót inwestycyjnych m. in. w montażu prefabrykatów zbrojarskich, wykonaniu jastrychów i warstw wyrównawczych z materiałów Ceresit, obsadzaniu parapetów granitowych, montażu ogrodzeń z siatki itp. Natomiast w robotach remontowych analogiczne wzrosty dotyczyły cen stemplowania zagrożonych ścian konstrukcją z drewna, układania tapet papierowych, wymiany legarów podłogowych, malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną itp. Nieco niższe wzrosty bądź nawet pojedyncze spadki cen pojawiły się w robotach, w których występują materiały z cenami ostatnio skorygowanymi przez ich producentów.

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*