10.01.2023

Nowa wersja programów z serii SeKo: PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 17.2

Na najnowszą aktualizację programów z rodziny SeKo składają się zmiany i nowości w programie oraz bazie katalogowej. W bieżącym wydaniu skupiliśmy się na zmianach dotyczących interfejsu użytkownika oraz kontynuacją nowych funkcjonalności związanych z klasyfikacjami. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zmian.


Klasyfikacje – przypisywanie pozycji działów

Możliwość prezentowania kosztorysów w układach dodatkowych klasyfikacji (niezależnych od struktury kosztorysu)  pozwala użytkownikowi na przygotowanie zestawień niezależnych od standardowych typów elementów kosztorysu.

Dotychczas możliwe było przypisywanie tylko pojedynczych składników do klasyfikacji, przez to operowanie  dodatkowymi klasyfikacjami było dość pracochłonne. Począwszy od wersji 17.2 programów z rodziny SeKo możliwe jest przypisywanie do wybranej klasyfikacji zarówno wielu zaznaczonych składników (pozycji lub działów z ceną jednostkową), jak również działów zawierających wiele działów lub pozycji. W tym drugim przypadku przypisane do klasyfikacji wszystkie elementy należące do danego działu.

Klasyfikacja obiektów według SEKOCENBUD-BCO została zaktualizowana o zmiany i uzupełnienia, które zostały wprowadzone w III i IV kwartale 2022 roku.

Grupy katalogów

Obszerna baza katalogowa w programach SeKo PRIX i SeKo Smart jest niewątpliwie ich zaletą, jednak dla niektórych użytkowników duża liczba katalogów może powodować trudności z wyborem odpowiedniej pozycji. Dlatego od dawna funkcjonują cztery grupy katalogów (dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej oraz branży drogowej, mostowej i torowej. Od wersji 17.2 programów SeKo lista grup katalogów została znacząco rozszerzona – dodaliśmy następujące grupy:
• Roboty ziemne i terenowe (21 katalogów)
• Budownictwo ogólne i rolnicze (138 katalogów)
• Budownictwo przemysłowe (159 katalogów)
• Konstrukcje metalowe (28 katalogów)
• Roboty remontowe i rozbiórkowe (75 katalogów)
• Roboty remontowe w obiektach zabytkowych (31 katalogów)
• Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (78 katalogów)
• Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo (20 katalogów)
• Instalacje technologiczne (29 katalogów)
• Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (60 katalogów)
• Instalacje niskoprądowe i sieci zewnętrzne niskoprądowe (33 katalogi)
• Budownictwo hydrotechniczne (28 katalogów)
• Budownictwo drogowe i mostowe (77 katalogów)
• Budownictwo kolejowe i tramwajowe (73 katalogi)
• Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i antykorozyjne (38 katalogów)
• Montaż maszyn i urządzeń (53 katalogi)
Zawartość czterech podstawowych grup branżowych została zaktualizowana.

Przy okazji rozbudowy listy predefiniowanych grup zmieniliśmy sposób ich wyboru w oknie katalogi – widok płaski. Zamiast dotychczasowej możliwości wyboru wyłącznie jednej z grup przy pomocy listy rozwijanej, wprowadziliśmy możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby grup. Służy do tego nowa lista zawierająca pola wyboru (checkbox) przy każdej grupie. Specjalnie traktowana jest tylko grupa „Katalogi programu” – jej wybranie jest równoznaczne z korzystaniem ze wszystkich katalogów znajdujących się w programie. Z tego powodu grupa ta może być wybrana  tylko samodzielnie – jeśli mając zaznaczone „katalogi programu” rozpoczniemy wybór innych grup – wówczas zaznaczenie grupy „katalogi programu” zniknie i analogicznie, mając zaznaczone inne grupy katalogów – po zaznaczeniu grupy „katalogi programu” – zaznaczenia innych grup zostaną „wyczyszczone”.

Przy okazji tych zmian chcielibyśmy przypomnieć Państwu o możliwości tworzenia własnych grup katalogów. Własne grupy mogą zawierać zarówno katalogi programu jak i katalogi użytkownika, możliwe jest także dowolne ustalanie kolejności katalogów we własnych grupach.

Potwierdzanie zmiany ilości robót

Przy zmianie ilości robót w składnikach (działach, pozycjach) programy z rodziny SeKo zawsze wyświetlały komunikat z pytaniem czy ilość robót ma zostać zmieniona.

Przy zmianie ilości robót w składnikach (działach, pozycjach) programy z rodziny SeKo zawsze wyświetlały komunikat z pytaniem czy ilość robót ma zostać zmieniona.

Jeżeli chcielibyśmy wyłączyć pytanie o potwierdzanie zmiany ilości robót, możemy to zrobić w oknie opcje programu w zakładce Interfejs.

Zmiany wielkości czcionek (dla większych rozdzielczości)

Otrzymujemy sporo sygnałów od naszych Użytkowników mówiących o niewystarczającej wielkości elementów interfejsu przy korzystaniu z wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i jednocześnie niewielkiej przekątnej (np. notebooki z ekranem 13” i rozdzielczością 2,5k czy mniejsze monitory z rozdzielczością 4k). Dotychczas możliwe było wyłącznie powiększenie wielkości czcionek wyświetlanych w tabelach kosztorysu oraz zestawień. Począwszy od wersji 17.2 zaczęliśmy działania związane z modernizacją programu pod kątem poprawy komfortu pracy dla tych Użytkowników. Kolejnym elementem który podlega skalowaniu jest pasek menu (ribbon). Zmiana jego wielkości powiązana jest ze zmianą wielkości czcionek w tabelach – dostępna jest na karcie Interfejs w Opcjach programu.

W przeciwieństwie do zmiany wielkości czcionek w tabelach, zmiana wielkości paska menu wymaga zrestartowania programu (zamknięcia i uruchomienia go ponownie).

Inne drobne poprawki w aplikacji

Dzięki Państwa zgłoszeniom na bieżąco staramy się eliminować problemy z działaniem aplikacji oraz modyfikować jej interfejs tak, aby poprawiać ergonomię i wygodę pracy z programem. W obecnej wersji poprawiliśmy między innymi:
• nieprawidłowo działające zestawienie błędów – zerowe ceny RMS,
• wysokość wierszy na liście katalogów normatywnych w przypadku wyłączenia zawijania,
• wyszukiwanie nakładów w kartotece RMS podczas wyceny – pierwsze wyszukiwanie ustawiało się na początku
  listy składników, zamiast na symbolu najbliższym do szukanego,
• możliwość wyłączenia wyświetlania kolumny z symbolem KMB w zestawieniu materiałów,
• błąd „Scrollbar property out of range” w przeglądaniu cenników,
• wyświetlanie przycisków w zestawieniach RMS,
• poprawione odszukiwanie elementów w cennikach,
• zapisywanie informacji o błędach.

Wszystkim Państwu którzy dzielą się z nami swoimi przemyśleniami na temat możliwości poprawy jakości naszej aplikacji serdecznie dziękujemy. Bardzo cenimy sobie Państwa zaangażowanie w rozwój aplikacji.

Nowości i zmiany w bazie katalogowej

W wersji 17.2 do bazy katalogowej został dodany nowy katalog: KNR-O 9-30 „Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego”.
W katalogach KNR 2-02, KNNR 2 zostały poprawione drobne błędy tzw. literówki.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*