04.09.2023

NOWE ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W WYDAWNICTWACH SEKOCENBUD

Krzysztof Mitelski

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w ostatnich latach przekłada się na oczekiwania klientów w zakresie udostępniania w wydawnictwach SEKOCENBUD cen dla potrzeb kalkulacji kosztów wykonania tych instalacji. Od kilku lat ceny wykonania elementów OZE są obecne w różnych wydawnictwach SEKOCENBUD. W III kwartale 2023 r. do Biuletynu cen robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych BRE zostały wprowadzone nowe elementy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Nowości dotyczą wykonania konstrukcji wsporczych wolnostojących dla paneli fotowoltaicznych oraz montażu paneli na tych konstrukcjach.

 • W Biuletynie cen robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych (BRE) wprowadzono 23 nowe pozycje z cenami robót na wykonanie urządzeń fotowoltaicznych wyliczone w oparciu o katalog KNR AT-57 Montaż paneli fotowoltaicznych. Dotyczą one montażu konstrukcji wsporczych wolnostojących (wraz z elementami posadowienia na gruncie) oraz montażu paneli fotowoltaicznych na ww. konstrukcjach. Poniżej zostały przedstawione nowe pozycje (na tle całego działu) wraz z cenami średnimi na wykonanie poszczególnych elementów. Pełne spektrum cen (ceny minimalne, ceny maksymalne, wartość materiałów w cenie średniej) dostępne jest w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

Ceny wykonania instalacji fotowoltaicznych prezentowane są również w innych wydawnictwach SEKOCENBUD.

 • W Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO, część I - obiekty kubaturowe znajdują się następujące obiekty z instalacją fotowoltaiczną:
  - 1110-135 Dom jednorodzinny wolno stojący energooszczędny „GARDA” bez podpiwniczenia z pustaków SILKA E24, z fotowoltaiką, który jest wersją obiektu 1110-131 (dostępnego również w BCO) z dodaną instalacją fotowoltaiczną.
  - 1130-321 Internat sportowy 3-kondygnacyjny z 1 kondygnacją podziemną w części obiektu,
  - 1241-121 Budynek dworca kolejowego dla miejscowości o małym ruchu osobowym,
  - 1261-401 Budynek centrum kulturalno-artystycznego 3-kondygnacyjny z 1-kondygnacyjnym garażem podziemnym,
  - 1263-107 Przedszkole 5-oddziałowe dla 125 dzieci jednokondygnacyjne bez podpiwniczenia, w technologii pasywnej.
 • W wydawnictwie Błyskawica również publikujemy ceny obiektu 1110-135 Dom jednorodzinny wolno stojący energooszczędny „GARDA” bez podpiwniczenia z pustaków SILKA E24, z fotowoltaiką, ale w odróżnieniu od BCO ceny te aktualizowane są co miesiąc.

Zachęcamy Państwa do szerszego zapoznania się z naszą ofertą w zakresie OZE.

Tabele z cenami obiektów dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*