02.03.2023

Nowe elementy instalacji fotowoltaicznych w wydawnictwach SEKOCENBUD

Krzysztof Mitelski
W I kwartale 2023 do wydawnictw SEKOCENBUD zostały wprowadzone nowe elementy dotyczące instalacji fotowoltaicznych.


1. Rozszerzono ilość materiałów w części producenckiej Informacji kwartalnych o cenach materiałów elektrycznych (IME) o nowe panele fotowoltaiczne, akcesoria montażowe i konstrukcyjne do instalacji na różnych pokryciach dachowych, optymalizatory oraz inwertery.

2. W Biuletynie cen robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych (BRE) wprowadzono 23 nowe pozycje z cenami robót na wykonanie urządzeń fotowoltaicznych w oparciu o katalog KNR AT-57. Dotyczą one montażu: akcesoriów, konstrukcji wsporczych, paneli fotowoltaicznych na różnych pokryciach dachowych, elewacjach i balustradach, a także osprzętu elektrycznego.

3. W wydawnictwach Błyskawica oraz Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, część I - obiekty kubaturowe wprowadzono w pierwszym kwartale 2023 roku nowy obiekt: 1110-135 Dom jednorodzinny wolno stojący energooszczędny „GARDA” bez podpiwniczenia z pustaków SILKA E24, z fotowoltaiką, który jest wersją obiektu 1110-131 (dostępnego również w BCO) z dodaną instalacją fotowoltaiczną.

W niniejszym artykule zamieszczamy skróconą charakterystykę nowego obiektu, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy (części) obiektów dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*