21.12.2021

Nowe obiekty w Biuletynach cen obiektów budowlanych – BCO cz. I – obiekty kubaturowe oraz BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Zespół autorski Sekocenbud
Do Biuletynów cen obiektów budowlanych BCO cz. I i II wprowadzono w czwartym kwartale 2021 roku nowe obiekty, których skróconą charakterystykę i podstawowe informacje cenowe zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwach drukowanych i elektronicznym.


Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe wprowadzono obiekt:

1211-501 APARTHOTEL Z 88 APARTAMENTAMI,
3-KONDYGNACYJNY, Z 1-KONDYGNACYJNYM GARAŻEM PODZIEMNYM

Ogólna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojący z 3 kondygnacjami nadziemnymi i 1 kondygnacją podziemną, wykonany w technologii mieszanej: fundamenty i kondygnacja podziemna oraz słupy, belki, stropy i stropodachy nadziemia – żelbetowe, ściany wypełniające – murowane. Dach stromy wielospadowy w konstrukcji drewnianej.

Budynek jest obiektem usług turystycznych typu aparthotel, w którym świadczone są usługi hotelarskie, mieszczącym 88 apartamentów hotelowych wyposażonych w pokoje dzienne, aneksy kuchenne i łazienki oraz dodatkowe pokoje sypialne (w ilości zależnej od wielkości powierzchni apartamentu).


Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono następujące obiekty:

  • 2112-162 Obwodnica w ciągu drogi głównej ruchu przyspieszonego „GP”, jednojezdniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • 2112-841 Kanał technologiczny w pasie drogowym,
  • 2223-323 Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym, dla 6 osób,
  • 2224-625 Przyłącze telekomunikacyjne napowietrzne wykonane kablami światłowodowymi.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące tych obiektów:

2112-162 OBWODNICA W CIĄGU DROGI GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO „GP”, JEDNOJEZDNIOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Droga Główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa z infrastrukturą towarzyszącą (jezdnią dodatkową do obsługi terenów przyległych, ścieżką pieszo-rowerową, chodnikiem, zatoką autobusową), biegnąca poza obszarem miejskim w terenie równinnym, wraz z dwoma skrzyżowaniami z wydzielonymi lewoskrętami oraz - na końcu odcinka - ze skrzyżowaniem skanalizowanym typu rondo średnie.


2112-841 KANAŁ TECHNOLOGICZNY W PASIE DROGOWYM

Kanał technologiczny wykonany w pasie drogowym. Długość kanału – 3 320 m


2223-323 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM DLA 6 OSÓB

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym dla budynków mieszkalnych. Pojemność osadnika - 3,00 m3
Długość ciągów drenarskich - 3 x 20,0 m, łącznie 60,0 m. Maksymalna ilość odprowadzanych ścieków - 5 m3/d


2224-625 PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE NAPOWIETRZNE WYKONANE KABLAMI ŚWIATŁOWODOWYMI

Przyłącze telekomunikacyjne napowietrzne wykonane kablami światłowodowymi typu pigtail/patchcord (kabel abonencki 1 - włóknowy ze złączem typu S.C.). Długość przyłącza – 25 m.

Pełne tabele z cenami wyżej zaprezentowanych obiektów, w rozbiciu na elementy (części obiektów) dostępne są odpowiednio w: Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe - Tabele cen i Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe – Opisy obiektów oraz Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*