20.09.2023

Nowy obiekt w Biuletynie cen modernizacji i remontów BCM

Honorata Marszałek

Do Biuletynu cen modernizacji i remontów BCM wprowadzono w trzecim kwartale 2023 roku nową pozycję w Dziale III. Wskaźniki cenowe na modernizację wybranych części obiektów kubaturowych - 3.1122.01 Remont części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkanie, części wspólne). Skróconą charakterystykę nowej pozycji w biuletynie zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

3.1122.01 Remont części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkanie, części wspólne)

Remontem (roboty ogólnobudowlane i instalacyjne) objęte są pomieszczenia: lokal mieszkalny na parterze, wiatrołap. W zakresie prac są również m.in.: rozbiórka drewnianej werandy/przybudówki przed wejściem do budynku, izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych metodą iniekcji niskociśnieniowej, miejscowe wzmocnienia konstrukcji budynku.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny przeznaczony do remontu, jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (4-mieszkaniowym), wpisanym do rejestru zabytków. Właścicielem budynku jest gmina.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - ściany konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, elewacja – z cegły ceramicznej elewacyjnej licowej, strop nad parterem – drewniany; strop nad piwnicą odcinkowy (łukowy) ceramiczny z cegły na belkach stalowych.

Pełna tabela z cenami wyżej zaprezentowanej części obiektu w rozbiciu na elementy wraz z pełnym opisem dostępna jest w Biuletynie cen modernizacji i remontów - Tabele cen.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*