29.06.2021

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe

Honorata Marszałek

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe wprowadzono w drugim kwartale 2021 roku dwa obiekty:

  • 1252-901 Magazyn soli wraz z wytwornicą solanki
  • 2412-121 Tężnia solankowa w formie altany parkowej

W niniejszym artykule zamieszczamy ich skróconą charakterystykę, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

1252-901 MAGAZYN SOLI WRAZ Z WYTWORNICĄ SOLANKI

Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, w formie kopuły na planie szesnastoboku, wykonany w technologii mieszanej: konstrukcja żelbetowa i konstrukcja drewniana.

Budynek pełni funkcję magazynu soli. W przylegającej do pomieszczenia magazynu ”przybudówce” z oddzielnym wejściem znajduje się wytwornica solanki.


Przekrój pionowy obiektu


Rzut obiektu

 

2412-121 TĘŻNIA SOLANKOWA W FORMIE ALTANY PARKOWEJ

Obiekt w technologii tradycyjnej w formie otwartej altany na planie koła. Konstrukcja drewniana, szkieletowa na żelbetowych fundamentach, przekryta dachem wielospadowym.

Forma architektoniczna na planie centralnym zapewnia możliwość swobodnego poruszania się użytkowników w altanie, z możliwością wejścia w głąb przez trzy przejścia rozdzielające stelaże z wiązkami tarniny.


Widok obiektu


Rzut obiektu

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy (części obiektów) dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*