23.06.2021

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. II - obiekty inżynieryjne

Zespół autorski SEKOCENBUD

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono w drugim kwartale 2021 roku następujące obiekty:

  • 2111-933 Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli w obudowie aluminiowej, wys. 3,0 m;
  • 2112-671 Punkt ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 2x22 kW (ładowanie wolne);
  • 2222-538 Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE ø 160 mm (odcinek łączący sieć wodociągową z pierścieniową siecią wewnętrzną);
  • 2223-119 Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC ø 200 mm;
  • 2223-216 Przyłącze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur PVC ø 160 mm;

W niniejszym artykule zamieszczamy skróconą charakterystykę wszystkich ww. obiektów, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

2111-933 Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli w obudowie aluminiowej, wys. 3,0 m

Ekran na słupach stalowych z panelami dźwiękochłonnymi o długości 465 m. Wysokość ekranu wraz z podwaliną 3,00 m. Długość słupów stalowych 3,80 m. Powierzchnia ekranu 1 395 m2. Trzy wyjścia ewakuacyjne.

2112-671 Punkt ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 2x22 kW (ładowanie wolne)

Punkt ładowania samochodów elektrycznych dla dwóch miejsc postojowych o mocy 2x22 kW z gniazdami TYP 2, 3A lub 3C i ładowaniem prądem zmiennym AC (ładowanie wolne).

Obiekt obejmuje:
• kolumnową stację ładowania o mocy 2x22 kW
• miejsca postojowe dla 2 pojazdów

Powierzchnia punktu ładowania - 5 m2
Wymiary miejsca postojowego - 2,50 m x 5,00 m

2222-538 Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE ø 160 mm (odcinek łączący sieć wodociągową z pierścieniową siecią wewnętrzną)

Przyłącze wodociągowe z rur z PE ø 160 mm
Długość przyłącza - 155,00 m

2223-119 Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC ø 200 mm

Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur z PVC ø 200 mm
Długość sieci - 228,00 m

2223-216 Przyłącze obiektu do sieci kanalizacji z rur PVC ø 160 mm

Przyłącze kanalizacyjne z rur z PVC ø 160 mm, dł. odcinków 4,5 m, 4,0 m, 5,5 m, 5,0 m, 8,0 m, 8,0 m.
Długość przyłącza (łączna długość wszystkich odcinków) - 35,00 m

 

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy (części) obiektów dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*