18.03.2022

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Zespół autorski Sekocenbud
Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w pierwszym kwartale 2022 roku nowe obiekty, których skróconą charakterystykę i podstawowe informacje cenowe zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.


Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono następujące obiekty:

  • 2112-917 Przepust drogowy jednootworowy z rur PEHD ø 80 cm,
  • 2153-111 System nawadniania terenu liniami kroplującymi,
  • 2224-311 Linia telekomunikacyjna rozdzielcza napowietrzna – w technologii światłowodowej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące tych obiektów:

2112-917 PRZEPUST DROGOWY JEDNOOTWOROWY Z RUR PEHD ø 80 CM


Przepust drogowy jednootworowy z rur PEHD pod jezdnią drogi głównej przyspieszonej „GP” do przeprowadzania wód opadowych rowem. Konstrukcja przepustu dostosowana jest do warunków obciążenia ruchomego „A” wg PN 85/S-10030.

 

2153-111 SYSTEM NAWADNIANIA TERENU LINIAMI KROPLUJĄCYMI

System nawadniania terenów zielonych, dachów zielonych, donic na tarasach oraz donic elewacyjnych za pomocą linii kroplujących.

 

2224-311 LINIA TELEKOMUNIKACYJNA ROZDZIELCZA NAPOWIETRZNA - W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ


RYSUNEK POGLĄDOWY - ŹRÓDŁO: OPTOMER

Linia napowietrzna miejska lub osiedlowa światłowodowa realizowana dla potrzeb telekomunikacji.
Długość linii – 0,60 km

Linia wykonana kablami samonośnymi S-XOTKtsd 16J z użyciem uchwytów odciągowych.
Na trasie linii znajduje się 14 słupów w tym:
– pojedynczych SZP-7 – 12 szt.
– bliźniaczych SZP-7 – 2 szt.
Na słupach zamontowanych jest 10 szt. stelaży z zapasami kabla (po 6 m) oraz przełącznicami światłowodowymi.

 

Pełne tabele z cenami wyżej zaprezentowanych obiektów, w rozbiciu na elementy (części obiektów) dostępne są w: Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*