08.04.2021

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Zespół autorski Sekocenbud

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono w pierwszym kwartale 2021 roku następujące obiekty:

  • 2111-821 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 200 mm, ø 250 mm, ø 315 mm, ø 400 mm, ø 500 mm – odwodnienie terenów utwardzonych (place, parkingi drogi wewnętrzne);
  • 2112-621 Parking dozorowany o kontrolowanym dostępie wraz z elementami zagospodarowania terenu;
  • 2223-141 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 250 mm, ø 315 mm – odwodnienie dachu budynku;
  • 2223-248 Przyłącze obiektu do sieci kanalizacji deszczowej z rur PP ø 630 mm;
  • 2411-121 Stadion miejski – boisko do piłki nożnej;
  • 2411-912 Oświetlenie płyty boiska do piłki nożnej, na masztach stalowych.

Obiekty te wchodzą w skład kompleksu 1265-610-K-00 Stadion miejski wraz zagospodarowaniem terenu wprowadzonego w 1 kwartale br. do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe.

W niniejszym artykule zamieszczamy skróconą charakterystykę wszystkich ww. obiektów, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

2111-821 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 200 mm, ø 250 mm, ø 315 mm, ø 400 mm, ø 500 mm - odwodnienie terenów utwardzonych (place, parkingi drogi wewnętrzne)

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP odprowadzająca wody opadowe z terenów utwardzonych (place, parkingi, drogi wewnętrzne).
Powierzchnia terenów utwardzonych 13 022,94 m2
Łączna długość sieci 857,50 m
Odwodnienie liniowe 105,00 m

2112-621 Parking dozorowany o kontrolowanym dostępie wraz z elementami zagospodarowania terenu


PROJEKT: PRACOWNIA PROJEKTOWA AT S 999 TOMASZ SIEDLANOWSKI

Parking dla 260 samochodów osobowych, 4 autokarów oraz strefa dla wozów transmisyjnych.

Zagospodarowanie obejmuje drogę przeciwpożarową o długości 0,714 km i szerokości zmiennej w zakresie 4-5 m KR1, drogi manewrowe i wjazdy, zjazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych (2,50 m x 5,00 m oraz 3,60 m x 5,00 m) i autokarów oraz strefę dla wozów transmisyjnych, chodniki, trawniki oraz nasadzenia (drzewa, krzewy, trawy ozdobne), odwodnienie terenu, sieć wodociągową przeciwpożarową, nawadnianie zieleni, oświetlenie, monitoring.

2223-141 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 250 mm, ø 315 mm – odwodnienie dachu budynku

Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP odprowadzająca wody opadowe z dachu budynku (Budynek administracyjny z halą sportową – Stadion Miejski).
Powierzchnia dachu budynku 4 124,21 m2
Łączna długość sieci 416,00 m

2223-248 Przyłącze obiektu do sieci kanalizacji deszczowej z rur PP ø 630 mm

Przyłącze kanalizacyjne deszczowe z rur z PP ø 630 mm (odcinek łączący sieć zewnętrzną z siecią wewnętrzną zbierającą wody opadowe z dachu budynku, płyty boiska oraz terenów utwardzonych – place, parkingi, drogi wewnętrzne).
Długość przyłącza 47,00 m

2411-121 Stadion miejski – boisko do piłki nożnej


PROJEKT: PRACOWNIA PROJEKTOWA AT S 999 TOMASZ SIEDLANOWSKI

Boisko do piłki nożnej stadionu miejskiego spełniające wymagania licencyjne dla klubów ekstraklasy. Płyta boiska (pole gry, pobocze oraz miejsce rozgrzewki) z naturalną murawą z systemem podgrzewania wodnego. Wewnętrzna droga dla samochodów oraz powierzchnia utwardzona pod ławki – nawierzchnia ze sztucznej trawy. Powierzchnia pomiędzy płytą boiska a trybunami - nawierzchnia z trawy naturalnej.

2411-912 Oświetlenie płyty boiska do piłki nożnej, na masztach stalowych

Oświetlenie płyty boiska - po jednej stronie wykonane na 4 wolnostojących masztach o konstrukcji stalowej, wysokości 29,5 m, wyposażonych w pomosty obsługi, głowice z reflektorami, stalowe drabinki komunikacyjne oraz instalację odgromową i uziemiającą. Oświetlenie od strony trybuny głównej wykonane na 4 masztach o konstrukcji stalowej wysokości 6 m, zamontowanych na dachu trybuny głównej. Na wszystkich 8 masztach zamontowano po 24 szt. reflektorów oświetleniowych.

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy (części) obiektów dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów.

W następnym kwartale planujemy wprowadzenie do BCO cz. II – obiekty inżynieryjne tabel cenowych dla pozostałych obiektów kompleksu stadionowego:
• przyłącza obiektu do sieci wodociągowej z rur PE ø 160mm,
• sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC ø 200 mm na terenie wewnętrznym,
• przyłącza obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, z rur PVC ø 160 mm – dł. odcinków 4,5 m, 4,0 m, 5,5 m, 5,0 m, 8,0 m, 8,0 m.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*