25.06.2020

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe

Andrzej Wypych

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe wprowadzono w ostatnich dwóch kwartałach 4 nowe obiekty i 1 kompleks:

W artykule zamieszczamy skróconą charakterystykę nowych obiektów, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

 

1220-503 BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY OBWODU UTRZYMANIA DROGI / AUTOSTRADY
2 / 1 KONDYGNACYJNY BEZ PODPIWNICZENIA


PROJEKT:
GRUPA PROJEKTOWA „MARWIT” Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 16, 44-100 Gliwice


RZUT PARTERU

Obiekt przeznaczony do celów obsługi administracyjno-biurowej i technicznej wyznaczonego odcinka drogi/ autostrady. Obiekt pełni funkcję budynku biurowo-socjalnego, przeznaczonego na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym (zespołem szatniowym i pomieszczeniami wypoczynkowymi) dla pracowników obwodu utrzymania drogi/ autostrady. Na parterze obiektu istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia dla Policji – z osobnym wejściem. Parter budynku dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Technologia budowy: mieszana, szkielet żelbetowy wypełniony ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego, stropy i dach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

 

1230-601 BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY OBWODU UTRZYMANIA DROGI / AUTOSTRADY
1-KONDYGNACYJNY, BEZ PODPIWNICZENIA


PROJEKT:
GRUPA PROJEKTOWA „MARWIT” Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 16, 44-100 Gliwice


RZUT PARTERU

Obiekt przeznaczony do celów obsługi technicznej wyznaczonego odcinka drogi / autostrady. Obiekt pełni funkcję budynku warsztatowo-garażowego przeznaczonego na cele bieżącej obsługi i niewielkich napraw sprzętu typu: pługi, solarki, piaskarki, samochody służbowe oraz garażowania samochodów osobowych i ciężarowych w obwodzie utrzymania drogi / autostrady.

Technologia budowy: mieszana, szkielet żelbetowy wypełniony ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego, dach o konstrukcji stalowej.

 

1241-121 BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI O MAŁYM RUCHU OSOBOWYM


PROJEKT:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
DEPARTAMENT INWESTYCJI ZESPÓŁ D.S. PROJEKTOWANIA

UL. DYREKCYJNA 2-4, 80-852 GDAŃSK


RZUT PARTERU

Budynek pełni funkcje: dworca kolejowego, biurowe oraz funkcje handlowo-usługowe. Budynek parterowy, niepodpiwniczony w formie dwóch niezależnych kubatur - budynku dworca kolejowego z wieżą zegarową, kasami biletowymi, poczekalnią i toaletami oraz budynku handlowo-usługowego - połączonych wspólną wiatą, która pełni funkcję poczekalni zewnętrznej.

Technologia budowy: konstrukcja szkieletowa stalowa w formie dwóch niezależnych kubatur - budynku dworca kolejowego oraz budynku handlowo-usługowego - połączonych dachem, który poza częściami kubaturowymi tworzy wiatę o konstrukcji stalowej, pełniącą funkcję poczekalni zewnętrznej.

 

1241-122 BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI O ŚREDNIM RUCHU OSOBOWYM


PROJEKT:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

DEPARTAMENT INWESTYCJI ZESPÓŁ D.S. PROJEKTOWANIA

UL. DYREKCYJNA 2-4, 80-852 GDAŃSK


RZUT PARTERU

Budynek pełni funkcje: dworca kolejowego, biurowe oraz funkcje handlowo-usługowe. Budynek parterowy, niepodpiwniczony w formie dwóch niezależnych kubatur - budynku dworca kolejowego z wieżą zegarową, kasami biletowymi, poczekalnią i toaletami oraz budynku handlowo-usługowego  - połączonych wspólną wiatą, która pełni funkcję poczekalni zewnętrznej.

Technologia budowy: budynki dworcowe o konstrukcji żelbetowej monolitycznej połączone wiatą o konstrukcji szkieletowej stalowej.

 

1220-102-K-00 KOMPLEKS - BUDYNEK BIUROWY 3/7 KONDYGNACYJNY Z 3-KONDYGNACYJNYM GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PRZYŁĄCZAMI

Model kompleksu BUDYNKU BIUROWEGO jest odwzorowaniem rzeczywistego rozwiązania urbanistycznego zastosowanego w centrum Warszawy. Na rys. przedstawiony został plan zagospodarowania terenu kompleksu.


Rys. Plan zagospodarowania terenu kompleksu 1220-102-K-00 Budynku biurowego

Zestawienie elementów (obiektów) tworzących kompleks 1220-102-K-00 Budynek biurowy z garażem podziemnym zawiera tabela. W zestawieniu ujęte zostały elementy zagospodarowania terenu widoczne na rysunku oraz elementy infrastruktury podziemnej – przyłącza do budynku.

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy obiektu dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe - Tabele cen natomiast z pełnymi opisami wszystkich obiektów można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*