30.06.2020

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne

Andrzej Wypych

Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono w ostatnich dwóch kwartałach 6 nowych obiektów:

W artykule zamieszczamy skróconą charakterystykę nowych obiektów, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.

 

OBIEKTY 2121-821, 2121-822, 2121-823 – OŚWIETLENIE OGÓLNE PERONÓW LAMPAMI LED NA SŁUPACH KOMPOZYTOWYCH

Oświetlenie ogólne peronów dla drogi kolejowej oprawami LED zawieszonymi na słupach z kompozytów, wykonane linią kablową.

Obiekty te bazują na tych samych rozwiązaniach technicznych i materiałowych dlatego zostały zestawione w jednej tabeli. Różnice w cenie całkowitej i wskaźnikach cen na szt. słupa lub m długości peronu wynikają z różnych długości peronów (inna ilość słupów) oraz typów peronów (pojedynczy / wspólny).

 

2121-851 INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA MEGAFONOWEGO POJEDYNCZEGO PERONU

Nagłośnienie megafonowe peronu wspólnego dł. 200 m dla drogi kolejowej głośnikami tubowymi 5W zawieszonymi na istniejących słupach z kompozytów, wykonane przewodami typu YRPX.

 

2223-334 ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY OPADOWE, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PODZIEMNY WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zbiornik retencyjny podziemny z tworzywa sztucznego o poj. 14 m3 przeznaczony do przetrzymywania nadmiaru wód opadowych z działki (część wód opadowych odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej). Doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC, odbierającej wody z systemu kanalizacji deszczowej z dachu budynków, drogi oraz terenów zielonych.

 

2130-111 LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Obiekt obejmuje:

  • lądowisko położone w terenie równinnym, składające się ze strefy FATO (pola wzlotów) o wym. 25 m x 50 m oraz strefy TLOF (strefa przyziemienia) o wym. 15 m x 15 m,
  • drogę dojazdową o dł. 37,50 m i szer. 5 m,
  • oświetlenie lądowiska oprawami nawigacyjnymi 29 szt., oprawami oświetlenia podstawowego 5 szt., zasilane liniami kablowymi o dł. 975 m,
  • trawniki,
  • ogrodzenie panelowe o wys. 1,80 m wraz z bramą przesuwną,
  • wskaźnik kierunku wiatru.

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy obiektu dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Tabele cen natomiast z pełnymi opisami wszystkich obiektów można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*