22.07.2020

Nowe roboty w Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych – BRR

Wiesława Sikorska-Ożgo

Z uwagi na bardzo dużą popularność w ostatnim okresie wszelkich robót związanych z realizacją i remontami elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych „Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR” został znacząco rozszerzony o ceny takich robót. Od III kwartału 2019 r. do II kwartału br. biuletyn ten był systematycznie co kwartał powiększany o ceny robót uzupełniających, występujących przy elementach zabudowy z płyt g-k, takich jak:

  • uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej w ścianach działowych, przedściankach, sufitach podwieszanych lub obudowach: pionów instalacyjnych, słupów, belek i sufitów,
  • uzupełnienie rusztów różnych elementów z profili stalowych,
  • uzupełnienie okładzin ścian, słupów, belek, sufitów podwieszanych oraz obudowy pionów instalacyjnych i sufitu.

Omawiane ceny zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych ujętych w rozdziale 03 KNR-O 9-29 „Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*