05.04.2019

NOWOŚCI W BIULETYNACH ZAGREGOWANYCH W 1 KWARTALE 2019 r.

Zespół autorski SEKOCENBUD
Jak informowaliśmy Państwa w warunkach prenumeraty na rok 2019 od 1 kwartału 2019 r. wprowadziliśmy zmiany w wersjach drukowanych Biuletynów cen obiektów BCO.


Od tego kwartału w BCO cz. I i II w wersjach drukowanych obiekty mają skrócone opisy w stosunku do wydawnictw z okresów wcześniejszych, zawierające jedynie podstawowe informacje dotyczące parametrów technicznych i użytkowych oraz poglądowe rysunki. Pełne opisy w kształcie publikowanym do 4 kwartału 2018 r. (również dla nowych obiektów) są dostępne dla wszystkich odbiorców na stronie www.sekocenbud.pl, w formie plików w formacie PDF. Tabele cenowe w wersjach drukowanych BCO są publikowane w takiej samej formie jak do 4 kwartału 2018 r. Rozwiązanie to umożliwi nam rozszerzanie wydawnictw o nowe, często dziś budowane obiekty, bez znacznego zwiększania objętości BCO z tytułu publikowania szczegółowych opisów. Zachęcamy również do korzystania z pełnej wersji elektronicznej biuletynów zagregowanych, które można zamawiać na CD oraz „on-line” – w formie plików do pobrania przez Internet. W wersji elektronicznej BCO, tak jak dotychczas, dostępne są pełne szczegółowe opisy obiektów.

Oprócz zmian w sposobie prezentowania informacji w BCO w 1 kwartale 2019 do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe dodaliśmy kolejny KOMPLEKS.

Od kilku lat prezentujemy w biuletynie oprócz cen obiektów również ceny/wskaźniki cen dla kompleksów złożonych z obiektu podstawowego oraz obiektów towarzyszących. Dotychczas publikowane były informacje dla trzech kompleksów: dwóch stacji benzynowych oraz domu jednorodzinnego.

W 1 kwartale 2019 roku wprowadziliśmy kolejny kompleks, w którym obiektem podstawowym jest obiekt 1122-302 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 5-KONDYGNACYJNY, 2-SEGMENTOWY Z ŁĄCZNIKIEM I GARAŻEM PODZIEMNYM.

Model kompleksu BUDYNKU WIELORODZINNEGO jest odwzorowaniem rzeczywistego rozwiązania urbanistycznego zastosowanego na jednym z osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Budynek o kodzie 1122-302 jest częścią tego osiedla. Analizowany obiekt wraz z przyległym terenem został wydzielony czerwoną linią na rys. 1.


Rys.1  Zakres opracowania (widok na podstawie Google Maps)


Rys. 2  Widok kompleksu Budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1122-302
– (na podstawie Google Maps)

Na rysunku 2 pokazany został perspektywiczny widok kompleksu BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM 1122-302. Zestawienie elementów (obiektów) tworzących ten kompleks zawiera tabela. Ujęte w niej zostały elementy zagospodarowania terenu widoczne na rysunkach oraz elementy infrastruktury podziemnej – przyłącza do budynku. Nie uwzględniono przyłączy telekomunikacyjnych, które obecnie mogą być realizowane bezpośrednio przez różnych operatorów telekomunikacyjnych.

Do analizy przyjęto obiekt podstawowy w stanie deweloperskim (bez niektórych elementów wykończeniowych realizowanych bezpośrednio przez nabywców mieszkań). Jeżeli do celów analitycznych potrzebny byłby obiekt z pełnym wykończeniem, to można obiekt w pozycji 1 (1122-302-01) zastąpić obiektem z BCO o kodzie 1122-303.

Wszystkie ceny i wskaźniki podane w tabeli nie zawierają podatku VAT.

Tabele z cenami poszczególnych obiektów kompleksu w rozbiciu na elementy (części) obiektu dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe
oraz Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*