06.07.2018

NOWOŚCI W BIULETYNACH ZAGREGOWANYCH W 2 KWARTALE 2018 R.

Zespół autorski SEKOCENBUD

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe

Do biuletynu wprowadzono w tym kwartale:

  • KOMPLEKS 1110-131-00 Dom jednorodzinny energooszczędny „GARDA” wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • 1110-144 Dom jednorodzinny wolno stojący pasywny „PIREUS II” bez podpiwniczenia z pustaków SILKA E24.

KOMPLEKS 1110-131-00 Dom jednorodzinny energooszczędny „GARDA” wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kompleks DOM JEDNORODZINNY ENERGOOSZCZĘDNY „GARDA” o łącznej powierzchni działki zabudowanej 801,54 m2 składa się z obiektu kubaturowego, elementów zagospodarowania terenu wokół niego oraz przyłączy. Powierzchnia zabudowana dla kompleksu została wyliczona, jako suma powierzchni: zabudowy obiektu kubaturowego (dom wraz tarasami), nawierzchni brukowych, osłony śmietnika oraz powierzchni zajętych przez zieleń. Nawierzchnie brukowane obejmują podjazd wraz z chodnikami wykonanymi z betonowej kostki brukowej o grub. 6 cm. Tereny zielone obejmują trawnik oraz nasadzenia 228 krzewów i 5 drzew.


1110-144 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY PASYWNY „PIREUS II” BEZ PODPIWNICZENIA Z PUSTAKÓW SILKA E24Technologia budowy: tradycyjna, ściany murowane z bloczków silikatowych SILKA E24, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi w ścianach zewnętrznych. Stropy żelbetowe gęstożebrowe typu TERIVA. Dachy spadziste w konstrukcji drewnianej, pokryte dachówką cementową.

Pełna tabela z cenami w rozbiciu na elementy obiektu oraz pełny opis dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe.


Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część II - obiekty inżynieryjne

Do biuletynu wprowadzono w 2 kwartale 2018 r. 3 nowe obiekty:

  • 2222-714 Przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z alarmem 2 x ø 76,1/140 mm,
  • 2223-336 Zbiornik retencyjno-infiltracyjny otwarty na wody opadowe zbierane z dróg,
  • 2224-832-3 Słupowa stacja transformatorowa – SN/nn – 20/250 jednożerdziowa typ „E” z transformatorem 100 kVA.

Obiekt 2223-336 Zbiornik retencyjno-infiltracyjny otwarty na wody opadowe zbierane z dróg.

Otwarty zbiornik, którego zadaniem jest zatrzymanie części spływów deszczowych z dróg i odprowadzenie ich do gruntu za pomocą warstw filtracyjnych.

Pojemność czynna zbiornika 1733,84 m3

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR

W 2 kwartale 2018 r. wprowadzono 3 nowe obiekty (na podstawie BCO cz. II)

  • 2111-121 Autostrada „A”
  • 2111-221 Droga ekspresowa „S”
  • 2141-111 Most w ciągu autostrady „A”, dwujezdniowy kablobetonowy jedenastoprzęsłowy.

W BCR wszystkie ceny obiektów prezentowane są, podobnie jak w BCO, w podziale na elementy, ale w układzie regionalnym zgodnym z podziałem na województwa. Z regionu mazowieckiego wyłączona została aglomeracja warszawska, która przedstawiona jest w odrębnej kolumnie. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowościami. Szczegółowe informacje na temat nowych obiektów:
- Biuletyny zagregowane
- Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*