08.01.2019

NOWOŚCI W BIULETYNACH ZAGREGOWANYCH W 4 KWARTALE 2018 r.

Zespół autorski SEKOCENBUD

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe

Do biuletynu wprowadzono w 4 kwartale jeden nowy obiekt:
1230-104 CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE PARTEROWE BEZ PODPIWNICZENIA


PROJEKT: VIDE STUDIO WOJCIECH KURZAK
UL. SYROKOMLI 11/1, 30-102 KRAKÓW


RZUT PARTERU

Budynek został zaprojektowany jako hala w układzie jedno i trójnawowym, o konstrukcji szkieletowej żelbetowej monolitycznej z dachem opartym na stalowych dźwigarach kratownicowych. Obudowa zewnętrzna ścian: z płyt warstwowych, paneli kompozytowych typu Yawalbond, fasady szklanej w systemie profili aluminiowych typu Yawal. Obudowa dachu z blachy trapezowej, na niej izolacja termiczna i przeciwwodna. Budynek wyposażony jest w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne. Prezentowane w tabeli koszty budowy nie obejmują aranżacji i robót wykończeniowych w pomieszczeniach najemców, za wyjątkiem posadzek, które uwzględniono we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Centrum handlowo-usługowe posiada 1 kondygnację nadziemną i składa się z następujących części:

  • pasażu z przylegającymi lokalami handlowo-usługowymi;
  • lokali handlowo-usługowych otwartych bezpośrednio na parking zewnętrzny;
  • komunikacji, zaplecz sanitarnych i socjalnych, pomieszczeń obsługi, technicznych, magazynów, itp.

 

Pełna tabela z cenami w rozbiciu na elementy obiektu oraz pełny opis dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe.

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne

Do biuletynu zostały wprowadzone w 4 kwartale 2018 roku następujące obiekty:

  • 2112-421 Droga gminna o nawierzchni z betonu cementowego wałowanego (RCC)
  • 2112-422 Droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego
  • 2222-321 Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem 2 x ø 139,70 x 225 mm

Droga gminna jednojezdniowa biegnąca przez obszar o luźnej zabudowie zagrodowej, położona w terenie równinnym została zaprezentowana w dwóch wariantach.

Wariant 1 - Obiekt 2112-421 Droga gminna o nawierzchni z betonu cementowego wałowanego (RCC)

W pierwszym z wariantów została zastosowana nawierzchnia z betonu cementowego wałowanego (RCC) klasy C30/37 o grubości 14 cm.

Wariant 2 - Obiekt 2112-422 Droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego

W drugim rozwiązaniu nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z AC16W grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna z AC11S grubości 4 cm.

 

Obiekt 2222-321 ZEWNĘTRZNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z RUR PREIZOLOWANYCH Z ALARMEM 2 x ø 139,70 x 225 mm

Zewnętrzna sieć osiedlowa o długości 57,00 m, wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem, preizolowanych ø 139,7/225 mm, łączonych przez spawanie. Na połączeniach spawanych mufy termokurczliwe. Na załamaniach sieci wykonano poduszki kompensacyjne.

Pełne tabele z cenami w rozbiciu na elementy obiektu oraz pełne opisy dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne.

 

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*