30.08.2018

NOWOŚCI W BIULETYNIE BRE W 3 KWARTALE 2018 R.

mgr inż. Krzysztof Mitelski
W III kw. 2018 r. Biuletyn cen robót elektrycznych (BRE) został uzupełniony o ceny jednostkowe robót w zakresie elektroenergetyki tramwajowej - budowy sieci trakcyjnej.


Wyceny zostały sporządzone na podstawie normatywów zawartych w katalogu KNR 5-09 „Sieci Trakcyjne Miejskie”. Nakłady podane w tym katalogu dotyczą montażu urządzeń i konstrukcji oraz robót towarzyszących przy budowie sieci trakcyjnej miejskiej (tramwajowej).

Zakres czynności (w katalogu KNR 5-09 tab. 0102) dla skalkulowanych cen jednostkowych robót obejmuje prace przygotowawcze dot. wykonania wykopów dla uszynień i uziomów dla potrzeb trakcji miejskiej, które są również do wykorzystania przy wycenach robót dla transportu kolejowego.

Zakres czynności (w katalogu KNR 5-09 tab. 0201, 0302, 0303, 0304, 0504) dla skalkulowanych cen jednostkowych robót obejmuje prace związane bezpośrednio z budową sieci trakcyjnej tramwajowej, tj.: montaż słupów rurowych, obchwytów słupowych, wysięgników, wieszaków izolowanych oraz montaż przewodów jezdnych i lin zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej bez kompensacji.

Ceny jednostkowe robót zaprezentowano w układzie przedstawionym poniżej:

Więcej informacji o cenach jednostkowych robót elektrycznych w wydawnictwie SEKOCENBUD ''BRE - Biuletyn Cen Robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych'' - już w sprzedaży III kwartał 2018 r.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*