13.09.2018

NOWOŚCI W BIULETYNIE CEN OBIEKTÓW BCO W 3 KWARTALE 2018 R.

Krzysztof Kaczmarczyk
Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część I – obiekty kubaturowe wprowadzono w tym kwartale nowy obiekt: 1263-107 Przedszkole 5-oddziałowe dla 125 dzieci, jednokondygnacyjne, w technologii pasywnej.


Budynek został zaprojektowany w technologii pasywnej. Obiekt charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania. Aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz niskie koszty budowy budynek ma zwartą bryłę i architekturę o prostej formie. Okna usytuowano tak, aby umożliwiały czerpanie w sposób pasywny energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Aby utrzymać wysoki komfort cieplny latem zaprojektowano zadaszenia i dodatkowe elementy zacieniające, które chronią budynek przed przegrzewaniem.

W centralnym ogrzewaniu zastosowano zasilanie z pomp ciepła, na potrzeby c.w.u. zastosowano kolektory słoneczne. Na daszkach zacieniających wzdłuż południowej strony budynku zastosowano instalację paneli fotowoltaicznych wraz z akumulatorami.

Technologia budowy: tradycyjna, ściany murowane z bloczków silikatowych, wzmocnione, słupami, ryglami i wieńcami żelbetowymi, stropy prefabrykowane żelbetowe kanałowe, uzupełnione wylewkami monolitycznymi.

Podstawowe dane techniczno-użytkowe:
Powierzchnia zabudowy 1 162,23 m2
Powierzchnia użytkowa budynku 763,81 m2
Powierzchnia usługowa (techniczna) 16,18 m2
Powierzchnia netto budynku 980,47 m2
Kubatura brutto 5 086,50 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Ogrzewanie: miejscowe
Warunki gruntowe: grunt kat. III, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia.

Pełna tabela z cenami w rozbiciu na elementy obiektu oraz pełny opis dostępne są w wydawnictwie SEKOCENBUD „Biuletyncen obiektów budowlanych BCO cz. 1 – obiekty kubaturowe.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*