22.08.2023

Nowości w cennikach SEKOCENBUD

Paweł Kaczmarski
Rozszerzenie formatu zapisu plików dbf w wersji elektronicznej cenników


Niemal od początku publikowania informacji cenowych SEKOCENBUD, oprócz wersji drukowanej dostępna była ich wersja elektroniczna. Obecnie taka forma publikowania jest najpopularniejszą formą cenników SEKOCENBUD. Informacje publikowane elektronicznie dostępne są w formie płyt CD oraz w wersji on-line – do pobrania przez Internet.

Historycznie, pierwszymi cennikami elektronicznymi SEKOCENBUD były dyskietki z danymi zapisanymi do plików tekstowych (txt) ze stałą szerokością pól i z kodowaniem polskich znaków w standardzie Mazovia. Z uwagi na taką formę zapisu, maksymalna ilość miejsca na opis (nazwę) materiału lub jednostki sprzętowej była ograniczona do 42 znaków.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pojawił się zapis do formatu bazodanowego dbf, który pozwalał na zwiększenie długości pola opisowego, jednak w celu zachowania kompatybilności z plikami w formacie txt – zdecydowaliśmy się na pozostawieniu takiej samej długości pola z nazwą.

W międzyczasie nastąpiła zmiana z dyskietek na nowy nośnik – płyty CD, na których oprócz plików wczytywanych do programów kosztorysowych pojawiły się aplikacje, pozwalające na przeglądanie zawartości cenników. Elektroniczne cenniki SEKOCENBUD podlegały dalszemu rozwojowi – wraz z nową przeglądarka w 2007 roku wprowadziliśmy nowy format zapisu baz danych (mdb) – dzięki temu mogliśmy zwiększyć długość nazw do 254 znaków. W roku 2015 pliki w formacie dbf (wczytywane do programów kosztorysowych) przestały być publikowane bezpośrednio na płycie CD, możliwe jest ich wyeksportowanie z poziomu programu przeglądarki. Eksport umożliwiał pozyskanie plików w obu dotychczasowych formatach zapisu (txt i dbf), w obu tych formatach obowiązywały ograniczenia długości nazw do maksimum 42 znaków. Programy z rodziny Seko, a także niektóre z programów do kosztorysowania innych dostawców przestały korzystać z formatów dbf i txt na rzecz nowego formatu mdb, korzystając tym samym z pełnych (254 znakowych) nazw – takich jakie widoczne były w przeglądarce.

Obecnie bazy cenowe w formacie tekstowym (kodowanych w dość archaicznym standardzie Mazovia) praktycznie przestały być wykorzystywane, postanowiliśmy więc całkowicie z nich zrezygnować. Dzięki temu postulat kompatybilności plików txt i dbf przestał mieć znaczenie i rozmiar pól z nazwami w plikach dbf mógł ulec powiększeniu. Taka zmiana jest bardzo korzystna dla czytelności danych. Należy przy tym pamiętać, że zwiększenie długości pola z nazwą należy traktować jako zmianę formatu zapisu.

Spodziewaliśmy się, że tak niewielka (z punktu widzenia informatycznego) zmiana nie powinna powodować problemów z importem cenników SEKOCENBUD, jednak musieliśmy się co do tego upewnić. W tym celu wysłaliśmy do wszystkich znanych nam producentów programów do kosztorysowania informację z prośbą o weryfikację, czy zwiększenie wielkości pól zawierających nazwy nie będzie powodowało problemów z importem i z korzystaniem z cenników oraz z prośbą o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń lub uwag. Żadne zgłoszenia do nas nie wpłynęły, dzięki temu postanowiliśmy udostępnić od 3 kw 2023 roku naszym Klientom możliwość korzystania z nazw materiałów i sprzętu w pełnej długości.

Mamy nadzieje, że taka zmiana w elektronicznych cennikach SEKOCENBUD będzie przyjęta przez Państwa z zadowoleniem i przyniesie tylko pozytywne efekty.

Bardzo cenimy sobie opinie i uwagi naszych Użytkowników. Jeśli macie Państwo jakieś sugestie zmian lub uzupełnień w naszych produktach – prosimy o zgłaszanie ich e-mailem na adres pomoc@sekocenbud.pl lub poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*