15.06.2023

Nowy obiekt w Biuletynie cen obiektów BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Monika Plińska
Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w drugim kwartale 2023 roku obiekt 2222-323 Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem 2 x ø 219,1/315 mm. Charakterystykę nowego obiektu zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.


Poniżej przedstawiono informacje dotyczące tego obiektu oraz tabelę cen w postaci skróconej.

2222-323 ZEWNĘTRZNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z RUR PREIZOLOWANYCH Z ALARMEM 2 x 219,1/315 MM

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI
Zewnętrzna osiedlowa sieć ciepłownicza – wykonana z rur preizolowanych 2 x ø 219,1/315 mm z systemem alarmowym.
Długość sieci 228,00 m,
Grunt kategorii III.

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA SIECI

ROBOTY ZIEMNE:
Wykopy: o ścianach pionowych wykonane na odkład. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi (wypraskami). Odwiezienie nadmiaru gruntu na odl. 5 km.

RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM:
Podłoża pod rurociągi: z materiałów sypkich (piasek); grub. warstwy –  0,10 m.
Rurociągi: rury preizolowane ø 219,1/315 mm, łączone przez spawanie, strefa złącza izolowana mufami termokurczliwymi, mufowanie za pomocą agregatu piankującego. Poduszki kompensacyjne na załamaniach sieci.
Próby i badania: badanie radiologiczne spawów, próba szczelności, testowanie instalacji alarmowej oraz uruchomienie rurociągów sieci cieplnych.

ROBOTY DODATKOWE:
Roboty dodatkowe przy rurociągach: oznakowanie trasy rurociągu, rury ochronne na przejściu sieci pod jezdniami, wjazdami, kablami energetycznymi, łączna długość rur ochronnych 57 m. 

Pełna tabela z cenami wyżej zaprezentowanego obiektu w rozbiciu na elementy (części obiektów) dostępna jest w: Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen, natomiast z pełnymi opisami wszystkich obiektów inżynieryjnych publikowanych w BCO można się zapoznać w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*