25.09.2023

Nowy obiekt w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Tomasz Sierakowski
Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w 3 kwartale 2023 roku kolejny obiekt. Skróconą charakterystykę nowego obiektu zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.


Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO część II – obiekty inżynieryjne wprowadzono obiekt:

  • 2142-531 Przejście tunelowe pieszo-rowerowe przez nasyp kolejowy/drogowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Tunelowe przejście przez nasyp kolejowy/drogowy do przeprowadzenia bezkolizyjnego ciągu pieszo-rowerowego. Obiekt wykonany jako rama zamknięta prostokątna z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Pełna tabela z cenami wyżej zaprezentowanego obiektu w rozbiciu na elementy (części obiektu) dostępna jest w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen. Z pełnymi opisami obiektów publikowanych w BCO cz. II można zapoznać się w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*