30.05.2018

Ogrzewanie płaszczyznowe w Biuletynie BRI 2kw. 2018r.

mgr inż. Monika Plińska


W II kw. 2018 r. Biuletyn cen robót instalacyjnych (BRI) został uzupełniony o ceny jednostkowe następujących robót:

  • montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna - z  wężownicą w układzie ślimakowym i meandrowym, oraz w strefach brzegowych,
  • montaż elementów systemów ogrzewania podłogowego - część budowlana - płyta grzewcza zbrojona i niezbrojona,
  • próby szczelności i regulacja instalacji ogrzewania podłogowego.


Ceny jednostkowe robót dla montażu ogrzewania podłogowego, wodnego zaprezentowano w układzie przedstawionym poniżej:

Wyceny zostały sporządzone na podstawie normatywów zawartych w katalogu KNR 0-31 wydanego przez IGM. Nakłady podane w tym katalogu dotyczą robót wykonywanych wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, służby zdrowia i rolnictwa.

Zakres czynności (tab. 0301, 0302, 0303) dla skalkulowanych cen jednostkowych robót obejmuje: ułożenie taśmy dylatacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE, ułożenie izolacji cieplnej ze styropianu z wierzchnią warstwą folii PE, podłączenie rury dopływowej do rozdzielacza, ułożenie rurociągu z tworzywa w zależności od układu i rozstawu lub ułożenie o zagęszczonym rozstawie w strefach brzegowych, mocowanie rurociągu do płyty styropianowej przy pomocy spinek.

Zakres czynności dla tab. 0304 i 0305 dotyczy wykonania przykrycia warstwą wylewki betonowej (zbrojonej lub niezbrojonej) oraz dla tab. 0307 wykonanie próby szczelności i regulacja systemu ogrzewania.

Przy wyborze systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na walory i korzyści jakie są związane z montażem ogrzewania podłogowego. Między innymi na:

  • właściwy komfort cieplny; rozkład temperatury w pomieszczeniu jest optymalny ze względu na to, że ciepło jest emitowane przez dużą powierzchnię, co zapobiega dużym różnicom temperatur w pomieszczeniu (nie ma stref niedogrzanych),
  • maksymalne wykorzystanie powierzchni, co wiąże się z lepszą aranżacją wnętrz,
  • oszczędność energii, temperatura wody grzewczej waha się między 40 a 55°C,
  • funkcjonalność, możliwość współpracy z kotłami gazowymi i pompami ciepła itd. oraz zastosowania w każdym pomieszczeniu,
  • higiena, emisja ciepła odbywa się przez promieniowanie, nie powodując ruchów powietrza a w związku z tym nie unosi kurzu.

Więcej informacji o cenach jednostkowych robót instalacyjnych w wydawnictwie SEKOCENBUD ''BRI - Biuletyn Cen Robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych'' II kwartał 2018 r. - już w sprzedaży.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*