10.02.2020

Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – XII Konferencja SKB

W dniach 19-20 marca 2020 r. odbędzie się w Warszawie XII Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Tegoroczny temat przewodni to „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym portalu raportsekocenbud.pl.

Ostatnie zmiany Prawa budowlanego oraz nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wymuszają wręcz konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych od wielu lat analizując treść wyżej przywołanych rozporządzeń pod kątem zmieniających się przepisów prawa oraz sytuacji na rynku zamawiania i rozliczania robót budowlanych widzi konieczność nowelizacji tych regulacji.

Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia związane z:
- nowymi zmianami w Prawie budowlanym, które mogą mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych,
- postanowieniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mającymi wpływ na opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia,
- propozycją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
- elektronizacją zamówień, w tym aspektów związanych z opisem i szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Tematyka konferencji może być przedmiotem zainteresowania zarówno kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, jak również przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, ale również sprawne ich zrealizowanie i rozliczenie.

Konferencję poprzedzać będą obchody XXV-lecia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, tak więc w referatach nie zabraknie również aspektów związanych z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w ubiegłych latach.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń i szukanie najkorzystniejszych rozwiązań, szczególnie w obecnej sytuacji przy znaczących zmianach w Prawie budowlanym i nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji oraz program Konferencji na stronie Organizatora.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*