20.02.2017

Podatek VAT w budownictwie

Redakcja SEKOCENBUD
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT. Jedną z ważniejszych zmian dla budownictwa jest wprowadzenie mechanizmu „odwróconego obciążenia” (ang. reverse charge), który znajdzie zastosowanie do świadczenia szeregu usług budowlanych przez "podwykonawców".

Istotne będzie spełnienie następujących warunków:
- usługi świadczone są przez czynnego podatnika VAT na rzecz drugiego czynnego podatnika VAT ,
- żadna ze stron nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (nowy limit dla zwolnienia od 2017 r. to 200.000 zł)
Odwrócone obciążenie ma zastosowanie do usług budowlanych wymienionych w Załączniku nr 14 do ustawy VAT.

Więcej na temat podatku VAT w budownictwie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2017 roku w nowym wydaniu Vademecum Kosztorysanta – Zeszyt nr 18.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*