27.11.2018

POLSKA POSTAWI NA FOTOWOLTAIKĘ

Rynek Elektryczny
Ministerstwo Energii oddało do konsultacji projekt PEP2040 – Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Dokument stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej.

Moce wytwórcze

W 2030 r. węgiel będzie odpowiadał za 60 proc. wytwarzania energii elektrycznej. Wzrośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim fotowoltaiki. W 2033 r. ruszy polska elektrownia jądrowa. Rolę stabilizującą mają pełnić moce gazowe. Rząd planuje także rozbudować sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz połączenia transgraniczne.

OZE

PEP przewiduje, że w 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto będzie wynosił 21%. W elektroenergetyce mają odpowiadać za to przede wszystkim fotowoltaika oraz morskie farmy wiatrowe  Rozwijać mają się klastry energii i spółdzielnie energetyczne. W dziedzinie emobility OZE mają odpowiadać za 10% zużycia energii już w 2020 r. W 2030 r. udział ten wzrośnie do 14%.

Dynamika wykorzystania OZE ulegnie zwiększeniu po 2025 r. ze względu na spodziewane osiągnięcie dojrzałości technologiczno-ekonomicznej poszczególnych technologii np. urządzenia fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 r. Szacuje się, że w 2030 r. udział OZE w elektroenergetyce wyniesie ok. 27%.

Elektrownia jądrowa

W latach 2033-2039 r. zbudowane zostaną 4 bloki jądrowe o całkowitej mocy ok. 4-6 GW, dwa kolejne w latach 2041 i 2043. Pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,5 GW ma zostać uruchomiony już w 2033 r. W PEP podkreślono perspektywiczną rolę małych reaktorów jądrowych – HTR i SMR.

Dywersyfikacja dostaw ropy i gazu

Podstawowymi filarami dywersyfikacji dostaw gazu mają być gazociąg Baltic Pipe i terminal LNG. Do tego, PEP prognozuje rozbudowę sieci przesyłu i magazynów gazu. W kwestii ropy naftowej ministerstwo planuje postawić na rozwój sieci przesyłowej i magazynowej.

Rozwinie się branża fotowoltaiczna

Według PEP w kwestii zainstalowanych mocy wytwórczych planowana jest radykalna zmiana. W 2040 r. dominujące moce w Polsce będą pochodzić z fotowoltaiki. Mają też pojawić się istotne moce w morskiej energetyce wiatrowej.

Średnia emisja sektora elektrowni i elektrociepłowni w 2040 r. wyniesie 394 kg CO2/MWh.

Realizacja założeń polityki energetycznej polski ma kosztować ma 400 mld złotych.

Więcej informacji na stronie www.rynekelektryczny.pl/

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*